Om os

Sønderborg Forsyning er en servicevirksomhed, der varetager den daglige drift og håndtering af Sønderborg Kommunes affald og genbrug, spildevand, samt halvdelen af drikkevandsforsyningen og en mindre del af forsyningen af varme til kommunens indbyggere.

Din sikkerhed og din tryghed

Meget af vores arbejde er synligt, men vi er også meget aktive i de områder, hvor vores indsats ikke umiddelbart kan ses, men har stor betydning for den enkelte borgers tryghed og sikkerhed.

Sammen bliver vi klogere

I kraft af vores arbejdsområder er vi derfor meget tæt forbundet med alle, der bor og arbejder i Sønderborg Kommune.
Og fordi administration og ledelse er samlet under samme tag på Ellegårdvej 8, har vi mulighed for at bruge vores samlede viden og erfaring på at udvikle servicetilbud, som allerede fra starten er rettet mod fremtiden. På den måde sikrer vi en pålidelig forsyning til gavn for kommunens indbyggere, daglige brugere og ikke mindst miljøet.

I alt er vi ca. 140 medarbejdere, der betjener Sønderborg Kommunes borgere, fordelt i administration og drift på Ellegårdvej samt på kommunens containerpladser og renseanlæg.

CSR

CSR politik for Sønderborg Forsyning

Du kan downloade vores CSR politik som pdf. her:
Sønderborg Forsyning CSR Politik

1. Indledning

Sønderborg Forsyning er et 100% kommunalt ejet aktieselskabs koncern, dannet med udgangspunkt i Vandsektorloven i 2009.Sønderborg Forsyning koncernen består af et holdingselskab og 6 driftsselskaber.

Sønderborg Forsyning har som hovedopgave at forsyne sine kunder i Sønderborg Kommune med friskt drikkevand, bortlede og rense spildevand, bortskaffe dagrenovation og genanvendelige materialer samt forsyne Nordals med fjernvarme.

Vores vision er, at Sønderborg Forsyning vil være det mest velfungerende forsyningsselskab inden for vand, varme, spildevand og affald. Vi vil være kendt for at sætte dagsordenen på forsyningsområderne – og derigennem påvirke samfundet positivt.

Vores indsats skal medvirke til at sikre nuværende og kommende generationer rent og bæredygtigt miljø.

Sønderborg Forsynings handlinger skal være styret af vores værdier og løbende understøtte visionen for Sønderborg Kommune.

Sønderborg Forsyning værdier er, at vi er: Ansvarlige, Serviceorienterede, Dynamiske med Fælles mål og Fællesskab og Kreative og engagerede medarbejdere.

2. Fokus på ansvar, være serviceorienterede og dynamiske

Sønderborg Forsynings CSR-politik afspejler koncernens fokus på ansvar, service og dynamik.

Sønderborg Forsyning har valgt at arbejde med følgende fokusområder

– Virksomhedsdrift og ledelse

– Miljø, naturbeskyttelse og klima

– Sikkerhed, sundhed og trivsel

– Kommunikation og dialog

Sønderborg Forsyning forventer, at samarbejdspartnere, entreprenører, konsulenter og leverandører vil indgå i en konstruktiv dialog og samarbejde for til stadighed at forbedre medarbejdernes vilkår, bidrage til en bæredygtig proces til gavn for eftertiden.

3. Virksomhed og ledelse

Sønderborg Forsyning identitet findes i en faglig og professionel integritet, respekt for det enkelte menneske og et konstant fokus på forbedring af planlægning, anlæg og drift af vand-, spildevand-, affald- og varmeinfrastruktur i Sønderborg Kommune.

Dette sker gennem økonomisk, social og miljømæssig ansvarlighed, rettidig omhu, risikostyring samt moderne ledelsessystemer og styringsværktøjer.

Det betyder, at Sønderborg Forsyning

– Handler med troværdighed og integritet overfor ansatte, entreprenører og leverandører, og koncernens handlinger i hverdagen styrker Sønderborg Forsynings værdier og politikker

– Støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og sørger for at sikre, at selskabet ikke medvirker til krænkelse af disse rettigheder

– Tager afstand fra alle former for korruption, herunder svindel, bestikkelse og afpresning, ligesom selskabet gennem sin virksomhedspraksis bidrager til at undgå enhver form for sådanne aktiviteter

– Ikke tolerer forskelsbehandling eller chikane af medarbejdere på baggrund af alder, handikap, etnisk oprindelse, køn, race, politisk overbevisning, religion eller seksuel orientering

– Betragter mangfoldighed som et aktiv og anerkender, at professionalisme kan udtrykkes på mange måder

– Vil tydeliggøre, at koncernen ønsker at samarbejde med entreprenører, der ligeledes udviser ansvarlighed og integritet

– Vil etablere de fornødne værktøjer til relevant monitorering auditering af arbejdets udførsel og af entreprenørerne

Sønderborg Forsyning vil gennem vores daglige arbejde udvise ansvarlig og engageret ledelse. Koncernen forventer ligeledes kun, at samarbejde med entreprenører og leverandører, der også er ansvarlige og har integritet.

4. Miljø, naturbeskyttelse og klima

Sønderborg Forsynings holdning til klima- og miljøansvar bygger på koncernens grundlæggende mål om at sikre nuværende og kommende generationer rent og bæredygtigt miljø.

Sønderborg Forsyning vil

– Søge at forebygge eller i det mindste reducere klima- og miljøpåvirkninger ved at integrere miljøhensyn i den daglige planlægning, anlæg og drift.

– Indføre klima- og miljøvenlige foranstaltninger og teknologier i det omfang, det er teknisk muligt og virksomhedsøkonomisk rimeligt

– Arbejde aktivt med naturbeskyttelse og herunder blandt andet at stræbe efter at sikre, at søer, vandløb og grundvand ikke lider miljøskade. Sønderborg sikrer, at alle relevante natur- og miljøforhold tages i betragtning ved planlægning, anlæg og drift, så negative påvirkninger kan reduceres mest muligt eller helt undgås

– Kræve, at entreprenører og leverandører indgår i en løbende dialog med Sønderborg Forsyning om relevante miljøspørgsmål

5. Sikkerhed, sundhed og trivsel

Sønderborg Forsyning ønsker at skabe de bedste rammer for sikkerheden og for de medarbejdere, der deltager i planlægningen, anlæg og drift med henblik på at undgå ulykker og dårligt helbred.

Sønderborg Forsyning vil

– Anvende ledelsessystemer, så arbejdet med sikkerhed, sundhed og trivsel kan dokumentere, ligesom koncernen vil have de fornødne styringsredskaber, så konstaterede negative tendenser hurtigt kan korrigeres, og konstaterede positive tendenser videreføres i hele organisationen.

– Sikre gode løn og arbejdsvilkår, samt at internationale konventioner og national lovgivning efterleves, herunder regler i forhold til maksimal arbejdstid, ret til ferie, arbejdsmiljø, foreningsfrihed, kollektiv forhandling og ikke-diskrimination

– Ikke at acceptere nogen former for tvangsarbejde eller børnearbejde

– Inkludere medarbejdernes trivsel som en vigtig faktor i sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet

6. Kommunikation og dialog

Sønderborg Forsyning vil udøve sit samfundsansvar i tæt samarbejde med kunder, entreprenører, konsulenter og leverandører og forlanger, at etik, ansvarlige handlinger og værdier demonstreres i den daglige drift.

Sønderborg Forsyning vil

– Sørge for den bedst mulige information om koncernens opgaver og dets konsekvenser gennem løbende rapportering og en rettidig og transparent, ærligt og rettidigt kommunikation

– Accepterer ikke social dumping i nogen dele af koncernens opgaver

– Anerkende sit sociale ansvar for uddannelse af unge mennesker og vil derfor stille krav om lærlingepladser og anden uddannelse i entreprenør- og leverandørkontrakterne

– Engagere sig aktivt i det lokale erhvervslivs arbejde med at forbedre sig bedst muligt

– Invitere til fordomsfri dialog og følge en interessent- og dialogtilgang, der er baseret på principper om nøjagtighed, rettidighed, gensidig respekt, proaktivitet, åbenhed og gennemsigtighed

– Indgå i en åben dialog med omverdenen om koncernens klima- og miljøpåvirkninger

– Holde lokalsamfundet og de, der berøres af koncernens anlægsopgaver, informeret og lytte til deres eventuelle bekymringer

 

 

 

EAN- og CVR-numre

Vi modtager kun fakturaer fra vores leverandører i elektronisk form.
Vær opmærksom på at hvert selskab har sit eget EAN-nummer og CVR-nummer. Er du  i tvivl om, hvilket nummer du skal benytte, er du velkommen til at kontakte os.

Sønderborg Forsyningsservice A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg
CVR: 31875544
EAN: 579 800 515 5607
Sønderborg Affald A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg
CVR: 31875560
EAN: 579 800 518 8001
Sønderborg Vandforsyning A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg
CVR: 31875439
EAN: 579 800 515 3412
Nordborg Kraftvarmeværk A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg
CVR: 31875846
EAN: 579 000 196 8977
Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg
CVR: 31875722
EAN: 579 800 519 7829
Østerlund Varme A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg
CVR: 31875773
EAN: 579 800 515 3399
Nordals Fjernvarme A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg
CVR: 36941650
Sønderborg Vedvarende Energiforsyning A/S Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg
CVR: 36941545

 

Åbningstider og lukkedage
Kundeservice har åbent

man-tors 9-15.30
fre 9-14

1.maj og Grundlovsdag lukker vi klokken 12.

Containerpladsernes åbningstider er

 ManTirs-freLørSøn- og helligdage
Glansager*7-177-1710-1710-14
Nørrekobbel7-177-1710-17lukket
Skodsbøl7-177-1710-1710-14
Vesterlund7-177-1710-1710-14
Gråstenlukket10-1710-17lukket
Guderuplukket10-1710-17lukket
Skovbylukket14-1710-17lukket
Sundevedlukket14-1710-17lukket
* Glansager Genbrugsplads har forsøgsmæssigt døgnåbent, se mere på sonfor.dk/365
Vær opmærksom på, at containerpladserne holder lukket:
1. januar, de to første hverdage i februar, Langfredag, Påskedag samt den 24., 25. og 31. december.
1. maj og Grundlovsdag lukker containerpladserne klokken 12.

Genbrugsbutikkernes åbningstider

 Man - tirsOns - freLørSøn- og helligdage
Glansager10.00-16.3010.00-16.3010-1610-14
Skodsbøl12.30-16.3012.30-16.3010-1410-14
Vesterlund LUKKET12.30-16.3010-1410-14
Nørrekobbel 12.30-16.3012.30-16.3010-14Lukket

Åbningstiderne er vejledende. Ved sygdom eller ferie kan der være lukket.

Genbrugsbyggemarkedets åbningstider

MandagTirsdag-fredagLørdagSøn- og helligdage
Lukket12.30-16.3010-14Lukket
Jobs

Se ledige stillinger og hvordan du søger uopfordret på sonfor.dk/jobs

Kundepanel

Er du kunde hos Sønderborg Forsyning, kan du tilmelde dig vores kundepanel og modtage spørgeskemaer via mail. Her spørger vi til din holdning til eksempelvis affaldssortering, kloakering eller informationsmateriale.

Vi bruger dine besvarelser til at udvikle vores produkter og ydelser og samtidig lære mere om vores kunder.

Tilmeld dig kundepanelet her.

Organistation

Organisation og ledelse

Organisationen

Bestyrelse

Vores bestyrelse består af 5 medlemmer af Sønderborg kommunes byråd, 3 medarbejderrepræsentanter samt 2 forbrugervalgte repræsentanter:

Formand Svend Erik Petersen
Næstformand Jan Callesen
Peter Hansen
Frode Sørensen
Erik Petz – forbrugervalgt repræsentant
Erling Lundsgaard – forbrugervalgt repræsentant
Kim Rene Olsen – medarbejderrepræsentant
Reidun Kaad – medarbejderrepræsentant
Jeppe Lorenzen – medarbejderrepræsentant

Presse

Pressemeddelelser
Pressebilleder

 

 

Billederne kan bruges frit med angivelse af Sønderborg Forsyning som kilde.

Klik på billederne for at downloade dem i fuld størrelse.

Lars Blædel Riemann - bil

Direktør Lars Blædel Riemann

Lars Blædel Riemann - affaldsbeholdere

Direktør Lars Blædel Riemann

Lars Blædel Riemann - kontor

Direktør Lars Blædel Riemann

Logo

 

 

Klik på logoet for at downloade fuld størrelse.

 

Sønderborg-Forsyning-logo

Har du brug for logoet i et andet format end jpg, er du velkommen til at kontakte os