Lillebælt Syd Vindmøllepark

Sammen om_vedvarende energi

Grøn strøm til private og erhverv

Lillebælt Syd Vindmøllepark er et af Sønderborg Kommunes mange klimaaktiviteter for at nå målet om et CO2 neutralt Sønderborg i 2029.

Når vindmølleparken står klar i (2028) vil den kunne producere grøn strøm til titusinder af husstande og virksomheder. Parken vil den have en kapacitet på 160MW. Det betyder, at den kan levere grøn strøm svarende til forbruget i 140.000 husstande.

Vi er gået sammen med European Energy og TotalEnergies om at bygge vindmølleparken, hvor vi med vores fællesviden og erfaringer skal være med til at realisere parken. Det er selskabet Lillebælt Vind A/S der skal udvikle, etablere og drifte Lillebælt Syd Vindmøllepark.

Vigtigt led i den grønne omstilling

Vindmøller spiller en stor og vigtig rolle i Danmarks målsætning om at være fri for fossile brændstoffer i 2050. Vindmølleparken er også en nødvendighed for, at vi i Sønderborg Kommune sammen med ProjectZero kan nå vores eget ambitiøse mål om et CO2 neutralt Sønderborg i 2029, og for etablering af et Power-to-X anlæg. Sektorkoblingen mellem vindmølleparken, Power-to-X anlæg, fjernvarmenettet og anvendelse af spildevand bliver et demonstrationsprojekt i, hvordan vi i privat-offentlige samarbejder kan skabe grøn vækst og jobs.

Beslutningsprocessen

Du kan læse mere om processen og se aktuelle dokumenter på Lillebælt Syd hjemmeside.

Fakta om vindmølleparken

  • Lillebælt Syd Vindmøllepark er projekteret med etablering, drift og nedtagning af møllerne 25-30 år efter ibrugtagning.
  • Bitten & Mads Clausens Fond og Linak har sammen med Energinet.dk og Sønderborg Kommune bakket op med finansiering af forundersøgelsen.
  • Det er selskabet Lillebælt Vind A/S, der skal udvikle, etablere og drifte Lillebælt Syd Vindmøllepark.
  • Ejerne af selskabet er SONFOR, European Energy og TotalEnergies, der er gået sammen om at bygge vindmølleparken.
  • Vindmølleparken kommer til at levere grøn strøm til markedspris, helt uden tilskud fra staten.
  • Det er planen, at der skal produceres op mod 160 MW fra vindmøller i Lillebælt mellem Als og Fyn.
  • Vindmølleparken er afgørende for ProjectZeros målsætning om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029.
  • Fagforbundet 3F har vurderet, at Lillebælt Syd projektet vil kunne skabe 2.400 midlertidige jobs og 30-40 varige jobs.

Spørgsmål om den nye vindmøllepark

Hvor skal vindmølleparken placeres?

Vindmølleparken kommer til at være placeret i det sydlige Lillebælt. Området blev valgt efter en screening af de mest optimale kystnære vindmølleplaceringer inden for 20 km fra danske kyster.

Hvordan bliver strømmen produceret?

Strømmen fra vindmøllerne vil blive transporteret gennem et søkabel til en transformerstation ved Lavensby Strand tæt på kysten ved Nordals, og efterfølgende transporteret videre i mindre, nedgravede landkabler.

Kommer vindmøllerne til at være synlige?

Vindmøllerne kommer til at stå i Lillebælt og vil være synlige for det blotte øje. Der er blevet lavet visualiseringerne af eksperter inden for feltet, så alle parter kan være trygge ved at kende til den reelle visuelle påvirkning af møllerne.