planer og regulativer

Planer og regulativer

Affald

 

Kommunens husholdningsregulativ
I kommunens husholdningsregulativ kan du læse om de regler, som husholdninger skal overholde i forbindelse med håndtering af affald. De regler, der gælder for institutioner og virksomheder med husholdningslignende affald, er også beskrevet i regulativet.

Forslag til Affaldsplan 2019-2030
Forslag til Affaldsplan 2019-2030 var i offentlig høring til den 22. august 2018. Herefter bliver Affaldsplanen behandlet politisk.
Læs en pixi-version af Forslag til Affaldsplan 2019-2030 her.

Affaldsplan 2014-2024
Affaldsplan 2014-2024, er en del af Sønderborg Kommunes samlede indsats på miljøområdet. Planen beskriver, hvordan Sønderborg Kommune vil håndtere kommunens affald i fremtiden.

 

Spildevand

Kontrolrapport

Spildevandsplan  2016-2021

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning 2014
Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg er udarbejdet i medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg og lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, lov nr. 863 af 23. december 1987. Betalingsvedtægten rummer også et afsnit om tømningsordning for hustanke m.v. Denne del af vedtægten er udarbejdet med hjemmel i ovennævnte lovbekendtgørelses §3 stk. 3 samt bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Program for intern overvågning
Program for intern overvågning – Årsberetning 2013 Spildevand
Program for intern overvågning – Årsberetning 2012 Spildevand