Planer og regulativer

Planer og regulativer styrer en del af vores arbejde i SONFOR

Planer og regulativer i SONFOR

Som forsyningsselskab bliver vores arbejde i høj grad planlagt efter og styret af planer og regulativer, herunder affaldsplanen, vandregulativet samt spildevandsregulativet.

Du kan her læse mere om ‘det med småt’ på affalds-, drikkevands- og spildevandsområdet.

Spildevand

Kontrolrapport

Spildevandsplan  2016-2021

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke

Betalingsvedtægt for Sønderborg Spildevandsforsyning 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg er udarbejdet i medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg og lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, lov nr. 863 af 23. december 1987. Betalingsvedtægten rummer også et afsnit om tømningsordning for hustanke m.v. Denne del af vedtægten er udarbejdet med hjemmel i ovennævnte lovbekendtgørelses §3 stk. 3 samt bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Procesbenchmarking

Vand i Tal 2022


Drikkevand

Kontrolrapport

Vores to selskaber SONFOR Vand A/S og SONFOR Spildevandsforsyning A/S skal i henhold til eget program for intern kontrol udtage mindst to aftaler i hvert selskab til kontrol og udarbejde en kontrolrapport.

Godkendt regulativ for SONFOR Vand A/S

Procesbenchmarking

Vand i Tal 2022


Affald

Kommunens husholdningsregulativ
I kommunens husholdningsregulativ kan du læse om de regler, som husholdninger skal overholde i forbindelse med håndtering af affald. De regler, der gælder for institutioner og virksomheder med husholdningslignende affald, er også beskrevet i regulativet.

Forslag til Affaldsplan 2019-2030
Forslag til Affaldsplan 2019-2030 var i offentlig høring til den 22. august 2018. Herefter blev Affaldsplanen behandlet politisk.
Læs en pixi-version af Forslag til Affaldsplan 2019-2030 her.

Affaldsplan 2014-2024
Affaldsplan 2014-2024, er en del af Sønderborg Kommunes samlede indsats på miljøområdet. Planen beskriver, hvordan Sønderborg Kommune vil håndtere kommunens affald i fremtiden.


Høringer

Nyt regulativ – indsamling af madaffald i sommerhuse

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 13. april 2021 vedtaget at sende et forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald for Sønderborg Kommune i offentlig høring.

Forslag til regulativ for husholdningsaffald er fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 20. april 2021 til den 28. maj 2021.

Læs mere på Sønderborg Kommunes hjemmeside