Whistleblower

Læs vores Whistleblowerpolitik blandt andet hvordan og hvad der kan indberettes.

Whistleblowerordning i SONFOR

Vores whistleblowerordning kan anvendes til at rapportere uetisk, ulovlig eller uforsvarlig adfærd hos medarbejdere, ledere eller bestyrelse i SONFOR.
Læs vores Whistleblowerpolitik blandt andet hvordan og hvad der kan indberettes.

Hvem kan indgive indberetning via Whistleblowerordningen?

Indberetning om forhold i SONFOR Holding A/S – koncernen kan indgives af medarbejdere, tidligere medarbejdere og medarbejdere som endnu ikke er begyndt at arbejde i SONFOR Holding A/S – koncernen, samt øvrige personer som er i kontakt med koncernen i forbindelse med deres arbejdsrelaterede aktiviteter, som f.eks. direktion, bestyrelse, praktikanter, selvstændig erhvervsdrivende, aktionærer og frivillige.

Hvordan foretages en indberetning?

Indberetning til whistleblowerordningen kan blandt andet foretages ved nedenstående online indberetning eller mundtligt ved opkald til telefonnummer +45 80 83 00 45 med angivelse af kode 30334.

Kundeklager

Kundeklager beder vi dig sende til: info@sonfor.dk

Relevant information

Whistleblowerpolitik

Privatlivspolitik i whistleblowerordningen

Bilag til privatlivspolitik i whistleblowerordningen