Din vandmåler

Indberet dit vandforbrug

Hvis du har en vandmåler, der ikke er fjernaflæst, skal du indberette dit vandforbrug senest 10. januar 2019.

For at indberette dit forbrug skal du have følgende oplysninger klar:

  • Dit kundenummer/målernummer, som står på dit aflæsningskort
  • Den kode, der står på dit aflæsningskort
  • Selv aflæsningen – aflæs din vandmåler så tæt på den 31. december som muligt  

Du kan indberette dit vandforbrug her

Din fjernaflæste vandmåler

Hvis du får vand fra Sønderborg Forsyning, har du en fjernaflæst vandmåler, der automatisk bliver fjernaflæst én gang om året.

At din vandmåler er fjernaflæst betyder, at vi en gang om året automatisk aflæser dit vandforbrug. Du skal derfor ikke længere indberette dit forbrug til os, og du vil derfor heller ikke modtage aflæsningskort. Vandmåleren har indbygget læk-alarm, der blinker LEAK i displayet, hvis installationen har en utæthed.

OBS: Vi anbefaler, at du selv kontrollerer dit vandforbrug én gang om måneden – og på den måde holder øje med dit forbrug!

Flytteaflæsning

Ejer- eller lejerskifte

Bemærk: ved lejebolig skal udlejer udfylde vandaflæsning.

EjerskifteLejerskifte

Forbrugssted


Ejer eller udlejer


Overdragelsesdato *


Måleraflæsning


Fraflytter - ny adresse til flytteafregning


Tilflytter


Til beregning af kommende forbrug


Eventuelle bemærkninger

* påkrævede felter

[honeypot honningkrukke nomessage:true]

Dit drikkevand

Vandets hårdhed
Når du køber ny opvaske- og vaskemaskine, skal du typisk bruge vandets hårdhedsgrad til at dosere den korrekte mængde vaskemiddel. Hårdheden varierer fra vandværk til vandværk.

Nedenfor ses hårdheden i vandet fra Sønderborg Forsynings vandværker.

Forsyningsområde odH Hårdhedsklasse
Augustenborg 15-17 Temmelig hårdt
Gråsten 17 Temmelig hårdt
Nordborg 17-20 Temmelig hårdt/hårdt
Sønderborg 15-17 Temmelig hårdt

Er du tilsluttet et privat vandværk, skal du kontakte det for at få hårdhedsgraden.
Se liste over de private vandværker i Sønderborg Kommune her.

 

Jeg har ikke noget vand

Hvis du ikke har vand i nogen af dine vandhaner, skal du kontakte det vandværk du får vand fra.

Se kort over hvilke områder, der får vand fra Sønderborg Forsyning her.
Får du vand fra Sønderborg Forsyning, kan du kontakte os på telefon 8843 5300 – også uden for normal åbningstid.

Hvis du ikke får vand fra et af vores vandværker, får du sandsynligvis vand fra et privat vandværk – se liste over private vandværk i Sønderborg Kommune her.

Misfarvet vand
 

Brunt vand i hanerne
Drikkevandet indeholder jern, som udfældes i ledningsnettet. Ved ledningsbrud kan det udfældede jern hvirvles op i ledningerne og farve vandet rødbrunt. Det samme gælder, hvis en vandhane i længere tid ikke har været brugt.
Det er ikke sundhedsskadeligt at drikke vandet, men det ser ikke godt ud. Desuden er det ikke klogt at vaske tøj i vandet, da farven kan sætte sig i det. Det er en god ide at skylle dine vandinstallationer igennem, ved at lade en vandhane eller to være åbne i nogle minutter.

Er uheldet ude og vasketøjet blevet misfarvet, kan du gøre som statens husholdningsråd anbefaler: Læg tøjet i blød i vand tilsat 1 dl. citronsyre pr. 10 liter vand. Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl. soda pr. 10 liter vand. Tøjet skylles og færdigbehandles som efter normal vask.

Hvide bobler i vandet
Hvis der har været lukket for vandet i en gade, kan der opstå små luftbobler i vandet, når der kommer vand i ledningen igen. Vandet ser hvidt ud, når det tappes fra vandhanen, men boblerne forsvinder langsomt igen. Det er et kortvarigt problem, og det er ikke sundhedsskadeligt.

Hold øje med dit toilet – det betaler sig!
 

Er der uro på vandoverfladen i dit toilet, suser det i røret, eller kalker toiletkummen ofte til – så kan der være tale om vandspild, og det kan blive dyrt. Læs mere.

Andet

Tegninger
Er du i tvivl om hvor dine vandledninger ligger, så kan vi hjælpe dig med tegninger – men kun om ledningsføringen på offentligt areal.

Du kan kontakte os på info@sonfor.dk eller telefon 8843 5300.

Ansøg om vandstikledning
 

Vær opmærksom på, at måleren skal placeres, så det er let at udskifte den senere. Vi foretager stikprøvekontrol af installationerne.

Husk at der ikke må tappes vand, før afregningsmåleren er hentet hos Sønderborg Forsyning, og den er monteret korrekt på jordledningen med afspærringsventil og tilbageløbssikring.

Installationsadresse *

* påkrævede felter


Ejeroplysninger


Bebyggelse *

Udfyld alle felter nedenfor - er der ikke oprettet f.eks. nye erhverv, skriver du blot "0"

Type installation *

Målerstørrelse

Stikstørrelse

Rørtype


VVS-firma *


Eventuelt vedhæftede dokumenter


Ansøg om bimåler
 

 

 

Ansøgning om bimåler (pdf til print)

Ansøg om refusion efter vandbrud
 

 

Ansøgning om refusion efter vandbrud (pdf til print)

Ansøg om vandmåler til brøndejendom
Hvis du vil klage
 

Hvis du mener, at vi ikke har behandlet din sag korrekt, kan du kontakte vores Kundeservice. Herefter vil vi i fællesskab forsøge at udrede problematikken og finde en løsning – på mail, telefon eller ved et fysisk møde.

Kundeservice træffes på tlf. 88 43 53 00 eller info@sonfor.dk

Siden den 1.oktober 2015 har du som vand- eller spildevandskunde haft mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. I første omgang vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forsøger man at løse tvisten i en mediationsfase, hvor man forsøger at finde en løsning, som begge parter kan leve med.

Er dette ikke muligt at finde en løsning, overgår klagesagen til Forbrugerklagenævnet.