sammen om_ en grønnere hverdag

Sammen med vores kunder, gør SONFOR bæredygtighed til virkelighed.

sammen om_en grønnere hverdag

I Sønderborg forsyning har vi skiftet navn til SONFOR. Med skiftet til SONFOR fortsætter vi arbejdet med at gøre den grønne omstilling til virkelighed, så vi stadig kan drikke vand fra hanen og fiske i havet om 25 år.

Vores medarbejdere går hver eneste dag på arbejde for at kunne give en planet videre til den næste generation, som vi har behandlet med kærlighed. Når vi arbejder, gør vi det sammen med dig som lever, bor og arbejder i Sønderborg Kommune, og vi kan kun nå vores mål i fællesskab.

SONFOR kan gøre det muligt at genanvende mere, men det er kunderne som sorterer i dagligdagen. SONFOR kan rejse skov for at beskytte grundvandet, men vi lykkes kun, hvis vi alle også dropper giften i haven.

Her har vi samlet lidt af det grønne i dagligdagen, som vi hver dag er sammen om.

sammen om_en grønnere hverdag

I SONFOR gør vi sammen med vores kunder bæredygtighed til virkelighed, så både nuværende og fremtidige generationer og virksomheder kan bo og gro i vores skønne del af landet – i dag, i morgen og om 25 år.

En grønnere hverdag for dig og os begynder i dag. For det vi gør i dag, har stor betydning for dig og den næste generation – selv de små ting i hverdagen gør en forskel for klimaet og naturen. 

I SONFOR er vi sammen om genbrug af ressourcer, rent vand fra hanen, grønnere varme, bedre havmiljø, strøm fra vedvarende energikilder, og
mange flere usynlige dele af hverdagen, som vi alle er afhængige af.
For SONFOR gør den grønne omstilling til virkelighed.

sammen om_ mere genbrug

Hver husstand sorterer hvert år 35 kg. plastik. Ved at sortere og genanvende plastik i hjemmet og på genbrugspladserne har vi sammen sparet 2.334 ton CO2 på bare et år.

Vi bruger for meget, og naturen og klimaet kan ikke følge med.
Ved hver især at give vores ting nyt liv er vi sammen om at spare
på jordens knappe ressourcer.

Du gør en forskel hver dag ved at passe godt på dine ting og aflevere
dem til genbrug, så andre kan få gavn af dem og ved at sortere dit affald
til genanvendelse. I SONFOR tager vi os godt af dit genbrug, uanset hvor
du afleverer det. Vi indsamler til genbrug og genanvendelse ved 35.000 husstande og på vores otte genbrugspladser.

sammen om_ grønnere varme

Ved at skifte til grøn fjernvarme i hjemmet, sparer husstandene klimaet for 4 ton CO2 på et år. Vores fjernvarmeværk på Nordals er nemlig CO2 neutralt.

Fjernvarme er noget, som vi er fælles om. Sammen sørger vi for, at fossile brændstoffer i private varmekilder er fortiden, og at fremtiden bliver et fleksibelt, fælles varmesystem, hvor varmen kommer fra miljøvenlige kilder. Med fjernvarme kan vi genbruge overskudsvarme fra andre aktører i samfundet, så intet går til spilde.

Du gør en forskel, når du vælger fjernvarme som varmekilde i dit hjem. I SONFOR investerer vi i at sikre, at der også i fremtiden vil komme den grønnest mulige varme ud i radiatorerne fra vores fjernvarmeværker.

sammen om_ bedre havmiljø

Ved kun at komme sæbe i afløb og ikke i vejristen er hver husstand med til at passe godt på naturen og havmiljøet. Vores spildevandsteam ved SONFOR står for flere kloaksepareringsprojekter, og renser hvert år 7,4 milliarder liter vand.

Her i vores skønne del af landet, bor vi alle tæt på havet og naturen.
I hverdagen er vi sammen om at sikre, at vi alle kan nyde denne unikke placering i dag og i fremtiden ved at tænke på vandet rundt om os. 

Du gør en forskel hver dag ved at vaske bilen i vaskehallen, droppe kemikalierne i haven og skåne afløbet derhjemme. I SONFOR passer
vi på vores byer og på havmiljøet ved at lave regnvandsbassiner, lukke
overløb og stræbe efter at bruge de nyeste, mest avancerede renseteknikker.

sammen om_ rent vand fra hanen

Ved at bruge 0 liter sprøjtegifte i haven er hver husstand med til at skåne naturen og værne om vores grundvand. Fordi vi sammen beskytter vores grundvand, sender SONFOR hvert år 2,4 milliarder rent drikkevand afsted til husstandene.

Vand er en vigtig del af hverdagen, og vi er så heldige, at vores drikkevand
i dag kommer fra rent grundvand. Vi er sammen om at passe på vores vand,
så vi også i fremtiden kan pumpe rent drikkevand ud i hanerne her,
hvor vi bor.

Du gør en forskel for grundvandet hver dag ved at droppe giften i haven, aflevere kemi på genbrugspladsen og spare på vandet i dagligdagen.
I SONFOR passer vi på drikkevandet, blandt andet ved at sikre
områderne omkring vores boringer og plante ny skov.