Kundetilfredshed med SONFOR

Nyheder

I maj sendte vi en kundetilfredshedsmåling ud til 5200 kunder. Samlet set er resultaterne gode og passer godt ind i realiseringen af SONFORs nye virksomhedsstrategi.

Kunderne er tilfredse med SONFOR. I hvert fald hvis man spørger 5.200 tilfældigt udvalgte forsyningskunder i Sønderborg Kommune. Det er netop, hvad SONFOR gjorde i maj og resultatet viser tilfredshed på tværs af leverancer, forsyningsarter og services.

På en syvpointsskala, som er gennemgående for undersøgelsen, scorer SONFOR et flot 5,5, når kunderne vurderer deres samlede tilfredshed på tværs af alle spørgsmål.

Medarbejdernes venlighed og professionalisme fremhæves, hvilket bidrager til kundetilfredshed. Den gode service, både telefonisk og online, samt hjælpsomhed på genbrugspladserne er blevet positivt modtaget​​.

”Vi er stolte af, at kunderne synes, vi har venlige og professionelle medarbejdere og giver dem en god service og et godt produkt. Vi vil altid gerne være endnu bedre, men resultatet her er meget tilfredsstillende,” siger direktør i SONFOR, Christian Udby.

Høj tilfredshed med forsyningssikkerhed, men kunderne vil gerne vide mere

Undersøgelsen viser generel tilfredshed med alle vores forsyningsområder vand, spildevand, fjernvarme og affald. Især er der høj tilfredshed med både husholdningsaffald og vores genbrugspladser med en score på 6,2.
45% af de adspurgte kunder siger, at affaldssortering er blevet en naturlig del af deres hverdag og yderligere 37% synes det er vigtigt at affaldssortere korrekt for at minimere affaldsforbrænding og bidrage til at affald bliver til nye ressourcer. Vi har lyttet til de mange gode input til forbedring af affaldshåndtering og arbejder videre hermed.

Undersøgelsen peger også på, hvor SONFOR har et potentiale til at forbedre vurderingen fra kunderne. Det handler overordnet om at kunderne ønsker mere oplysning om vores rene vandkvalitet, vandspareråd, om kloakering i deres område, samt hvor godt vi renser vores spildevand. Ligeledes skal vi hæve informationsniveauet om konkrete tiltag og projekter inden for miljø- og klimaindsatser.

Fakta om SONFORs kunder
  • Stort set alle borgere i kommunen får hentet deres affald og håndteret deres spildevand af SONFOR.
  • I 2023 havde genbrugspladserne omkring 580.000 besøgende.
  • SONFOR har omkring 2.700 kundeforhold til fjernvarme på Nordals og leverer drikkevand til knap 17.000 kunder.
  • Så selvom mange måske ikke tænker over det til daglig, så betyder leverancerne fra SONFOR temmelig meget for, at hverdagen fungerer.

God sammenhæng med ny strategi med fokus på klima og miljø

Kunderne har et godt indtryk af SONFORs miljø- og klimaindsatser og vurderer SONFORs fokus på at reducere CO2 for meget vigtig.

Vores kunder vil gerne være mere orienteret om, hvad vi konkret gør og hvordan de selv kan bidrage med at beskytte miljø og klima inden for affaldshåndtering, spildevand og vand. Her ligger scoren noget lavere, nemlig på 4,7 på samme syvpointsskala​​.

“Det er positivt, at mange har et godt indtryk af SONFORs indsats for driftssikkerhed, klima og miljø. Men det ser ud til, at der er for mange, der ikke kender til alle de gode ting, vi gør på klima- og miljøområdet, herunder også om vores drikkevandskvalitet og hvor godt vi renser spildevandet. Det vil vi gøre noget ved,” siger Christian Udby.

”I efteråret 2023 godkendte SONFORs bestyrelse en ny strategisk retning. Den skal skabe forsyningsløsninger i samarbejde med interessenter og med stort fokus på miljø og klima. Undersøgelsens resultater passer godt med målsætningerne i strategien. Vi er i gang med at udarbejde et klimaregnskab for hvert forsyningsområde. Klimaregnskabet skal understøtte prioritering i blandt vores miljøindsatser samt kommunikationen heraf”, slutter Christian Udby.