Kloakseparering

Sammen om_bedre havmiljø

Kloakseparering skal beskytte havmiljøet

For at passe på havmiljø og klargøre Sønderborg Kommune til de stigende regnmængder, bliver vi nødt til at klimatilpasse vores kommune. Ved kraftige regnskyl, kan der komme oversvømmelser, der resulterer i udledning af stærkt fortyndet spildevand til åer og søer også kaldet overløb.

Det kræver indsatser på en lang række områder, herunder ikke mindst separering af kloaksystemet. I Sønderborg har vi i mange år investeret massivt i kloakseparering, og vi er langt foran hovedparten af de øvrige danske kommuner.

Når vi separerer kloaksystemet, adskiller vi spildevand og regnvand. Spildevandet vil fortsat blive ledt gennem kloaksystemet til renseanlægget – mens regnvandet bliver ledt direkte ud i naturen i søer, vandløb og havet. På den måde aflaster kloaksepareringen både kloaksystemet og rensningsanlægget.

1400 km

langt kloaknet

7,5 mia. liter

spildevand renser vi hvert år

5 renseanlæg

750 pumper

Kloakseparering i Sønderborg Kommune

Indtil videre har vi i 2022 kloaksepareret 85% i Sønderborg Kommune. De sidste 15% som vi mangler, er dog områder, der er mere besværlige at kloakseparere. Der er her blandt andet tale om bymidter, hvor der er gamle huse og mange andre rør nede i jorden, som gør det besværligt at komme til.

I foråret 2022 blev vi færdige med at kloakseparere et vigtigt område i den østlige del af Sønderborg by, hvilket var et vigtigt skridt for kloaksepareringen og miljøet, da vi kommer til at lukke overløb, og mindske udledningen af skadelige stoffer til havet nær os.

Ifølge kommunens spildevandsplan vil vi være færdige med at kloakseparere resten af Sønderborg Kommune i 2038, og vi undersøger mulighederne for at fremrykke separeringerne.

Så meget vand kommer der

Vejret i Danmark er blevet vådere, vildere og
varmere. Den årlige nedbørsmængde er steget med 100 mm over de sidste 150 år, og stigningen er især sket efter 1970. Temperaturen er steget 1,5 grad, og ekstremvejr som voldsom styrtregn er blevet hyppigere. Det er den virkelighed, som Sønderborgs gamle renseanlæg og -struktur slet ikke er skabt til og derfor har svært ved at håndtere.