Kloakseparering

Sammen om_bedre havmiljø

Kloakseparering skal beskytte havmiljøet

For at passe på havmiljø og klargøre Sønderborg Kommune til de stigende regnmængder, bliver vi nødt til at klimatilpasse vores kommune. Ved kraftige regnskyl, kan der komme oversvømmelser, der resulterer i udledning af stærkt fortyndet spildevand til åer og søer også kaldet overløb.

Det kræver indsatser på en lang række områder, herunder ikke mindst separering af kloaksystemet. I Sønderborg har vi i mange år investeret massivt i kloakseparering, og vi er langt foran hovedparten af de øvrige danske kommuner.

Når vi separerer kloaksystemet, adskiller vi spildevand og regnvand. Spildevandet vil fortsat blive ledt gennem kloaksystemet til renseanlægget – men regnvandet bliver ledt gennem et nyt system til vores regnvandsbassiner og derfra videre til søer og vandløb. På den måde aflaster kloaksepareringen både kloaksystemet og rensningsanlægget.

Kloakseparering i Sønderborg Kommune

Indtil videre har vi i 2022 kloaksepareret 83% i Sønderborg Kommune. De sidste 17% som vi mangler, er dog områder, der er mere besværlige at kloaksepareret. Der er her blandt andet tale om bymidter, hvor der er gamle huse og mange andre rør nede i jorden, som gør det besværligt at komme til.

I foråret 2022 blev vi færdige med at kloakseparere et vigtigt område i den østlige del af Sønderborg by, hvilket var et vigtigt skridt for kloaksepareringen og miljøet, da vi kommer til at lukke overløb, og mindske udledningen af skadelige stoffer til havet nær os.

Ifølge kommunens spildevandsplan vil vi være færdige med at kloakseparere resten af Sønderborg Kommune i 2038, og vi undersøger mulighederne for at fremrykke separeringerne.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål vedrørende renseanlægget, kan du kontakte Sønderborg Kommune, Erhverv & Affald, Anne-Mette Kildegård Andersen, på telefon: 88 72 58 09 eller mail aann@sonderborg.dk

Har du spørgsmål vedrørende ledningerne på søterritoriet, kan du kontakte Kystdirektoratet: Lotte Beck Olsen på telefon 91 33 84 32 eller mail lbo@kyst.dk