Sponsorstøtte

Vi støtter lokale ildsjæle, der ligesom os vil gøre en forskel for miljøet.

Har din grønne idé brug for en sponsor?

Sammen kan vi gå en grønnere fremtid i møde – så har du den gode grønne idé, kan vi være din sponsor!

I SONFOR arbejder vi for en bæredygtig fremtid, og derfor vil vi gerne understøtte og samarbejde med lokale kræfter og ildsjæle i at gøre en forskel for miljøet.

Vi uddeler to gange årligt sponsorater til arrangementer, events eller andre gode initiativer, som berører et eller flere af vores kerneområder: Drikkevand, Spildevand, Affald/Genbrug og Fjernvarme.

Hvis du modtager et sponsorat fra os, er der opsat retningslinjer for synliggørelsen af SONFOR som sponsor. Så inden du søger, opfordrer vi dig til at læse hele vores sponsorpolitik og kriterierne for ansøgning nederst på siden.

Grønne initiativer som vi har sponsoreret

Unge og gamle fik drikkedunke med rent vand fra hanen

I september 2021 samledes Plejecenter Tandsbjerg og Sønderskov-Skolens personale, plejecenterets beboere og 266 børn fra 0.-3. klasse til “Royal Side Run”. På programmet stod løb, gamle sanglege, musik og fælles frokost – og de sponsorerede drikkedunke fra SONFOR og sikrede, at alle fik vand og energi til kroppen i løbet af dagen. Uanset, hvor gammel den er, har menneskekroppen hver dag brug for masser af vand for at fungere – og heldigvis kan vi i Danmark bare åbne for hanen, så har vi det bedste og reneste drikkevand .Da dagen var omme, fik  både unge og ældre naturligvis drikkedunkene med hjem som varigt minde om et dejligt møde på tværs af generationer.

Affaldsindsamlere blev klædt på med tænger og veste

Når plastik, metal, glas og andre vidunderlige, genanvendelige materialer bliver afleveret i genbrugsbeholderen, understøtter de den grønne omstilling til gavn for miljøet. Men hvis materialerne i stedet ender som affald i naturen, er de med nedbrydningstider på op til 1.000 år kun til skade og skam.

Folkebevægelsen mod Affald i Naturen er med deres arrangementer med til at øge opmærksomheden på, hvor vigtigt det er at aflevere affaldet korrekt – og samtidigt skaber medlemmerne inspirerende fællesskaber på tværs af alle aldre. Derfor har bevægelsen fået støtte af SONFORs sponsorpulje til indkøb af veste og tænger, som deres medlemmer kan bruge i det vigtige arbejde.

Forbedring af havmiljø og biodiversitet i havet omkring Als

I 2023 modtog foreningen Havørred Als støtte fra vores sponsorpulje. Deres projekt har til formål at forbedre havmiljøet og biodiversiteten i havet omkring Als, som skal opnås ved at etablere kystnære stenrev og udplante ålegræs.

For at holde øje med kvaliteten af havmiljøet under projektet, bliver der sat kameraer op ved de nye stenrev. Her vil havets kvalitet blive filmet før, under og efter etableringen af stenrev og ålegræs, med forventningen om et bedre havmiljø og øget biodiversitet. I SONFOR vil vi værne om havmiljøet og bidrage til en øget biodiversitet. SONFORs støtte gik til udlægning af stenrev ved Krumbæk på Broagerland.

Send os din ansøgning

Har du den gode, grønne idé som vi skal sponsorere? Udfyld nedenstående formular, og send os din ansøgning.

Sponsorstøtte ansøgningsformular

"*" indikerer påkrævede felter

Skriv en kort beskrivelse af din forening og/eller det projekt, I gerne vil søge støtte til. Beskrivelsen skal fortælle hvem og hvor mange, der får glæde af støtten.
Beskriv hvorfor I søger hos SONFOR og hvordan I ser et match mellem SONFOR og jeres projekt/forening.
Beskriv, hvordan SONFOR som sponsor bliver eksponeret via jeres projekt.
Hvis du har valgt “andet” vil vi meget gerne høre om, hvor du ellers har hørt om vores sponsorstøtte.
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Kriterier

Arrangementer, der søges sponsorstøtte til, skal som minimum berøre ét af SONFORs fire kerneområder; vand, spildevand, affald/genbrug eller fjernvarme.

Arrangementet skal være offentligt eller tilgængeligt for et bredt publikum.

Umiddelbart efter arrangementets afholdelse forpligtes modtageren af sponsorstøtten at give SONFOR en opfølgning. Dette kan ske enten skriftligt med en kort beskrivelse og billeder fra arrangementet eller via telefon til formidleren.

Sponsorstøtte gives alene til formål, hvor der vil være en modydelse i form af øget synlighed af SONFOR, f.eks. via skilte, veste og lignende.

Sponsorstøtten forpligter derfor til, at der ved arrangementet opstilles et skilt med teksten ”Arrangementet er støttet af SONFOR”, eller at der bæres refleksveste med teksten ”I samarbejde med SONFOR”.

Er synligheden i form af tryk på f.eks. veste, så skal alle tryk med SONFORs logo ske efter trykfiler fra SONFOR og alle farvekoder respekteres. Placering af tryk mv. skal ske i samarbejde med SONFOR.

Der udleveres trykfiler med SONFORs logo. Grafisk udarbejdelse af andre trykydelser er ikke indeholdt i sponsorstøtten