Spildevand

Et bedre havmiljø uden forurening

Mindre spildevand i åer og søer

Ved at tænke over, hvad vi smider i toilettet og afløbet, kan vi sammen passe på kloaksystemerne og sørge for, at renseanlæggene fungerer, som de skal. Vi bygger nyt renseanlæg og nedlægger overløb for at mindske mængden af spildevand til nært omkringliggende åer og søer.

Afspil video

En fremtid med et bedre havmiljø

Bedre renset spildevand og færre oversvømmelser skal sikre et bedre og sundere havmiljø.

I SONFOR arbejder vi for et bedre havmiljø. Det gør vi ved at værne om de udfordrede havmiljøer og ved at bygge et nyt renseanlæg, der skal sikre udledning af færre stoffer i havene. Vi forbereder Sønderborg Kommune på de stigende regnmængder, og etablerer derfor regnvandsbassiner, der skal være med til at aflaste kloakkerne og derved mindske udledning af spildevand i åer og søer.

sammen om_ bedre havmiljø

Ved kun at komme sæbe i afløb og ikke i vejristen er hver husstand med til at passe godt på naturen og havmiljøet. Vores spildevandsteam ved SONFOR står for flere kloaksepareringsprojekter, og renser hvert år 7,4 milliarder liter vand.

Her i vores skønne del af landet, bor vi alle tæt på havet og naturen.
I hverdagen er vi sammen om at sikre, at vi alle kan nyde denne unikke placering i dag og i fremtiden ved at tænke på vandet rundt om os. 

Du gør en forskel hver dag ved at vaske bilen i vaskehallen, droppe kemikalierne i haven og skåne afløbet derhjemme. I SONFOR passer
vi på vores byer og på havmiljøet ved at lave regnvandsbassiner, lukke
overløb og stræbe efter at bruge de nyeste, mest avancerede renseteknikker.

Vi passer på kloakkerne

Spildevandet skal sikkert fra dit hjem og ud til vores renseanlæg. Derfor passer vi på kloakledningerne, og sørger for, at det hele virker som det skal. På den måde undgår vi oversvømmelser med udledning af spildevand.

I forbindelse med vedligeholdelsen af kloaknettet foretager vi med jævne mellemrum TV-inspektion af hovedkloakledningerne.

Pas på dit afløb

Når du passer på dit afløb, er du med til at sikre, at vores systemer fungerer som de skal. På den måde undgår du propper i dit afløb, og vi kan rense dit spildevand uden problemer.