Klagevejledning

Hvis du mener, at vi ikke har behandlet dig korrekt, vil vi meget gerne høre fra dig.


Hvis du gerne vil klage

Hvis du mener, at vi har behandlet dig forkert, kan du kontakte vores Kundeservice på tlf. 88 43 53 00 eller info@sonfor.dk. Så snart vi har modtaget din klage, vil vi sammen med dig forsøge at udrede problematikken.

Hvis det ikke lykkes os i fællesskab at finde frem til en løsning på problemet, kan du indgive en klage. Hvem du skal klage til, afhænger af, om du ønsker at klage i sager om affald eller i sager om drikke- og spildevand:

Hvis din klage handler om drikke- eller spildevand, kan du klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil i første omgang forsøge at løse tvisten i en mediationsfase – det vil sige, at man forsøger at finde frem til en løsning, som begge parter kan leve med.

Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at det ikke er muligt at løse tvisten gennem mediation, overgår din klage til Forbrugerklagenævnet.

Hvis din klage handler om affald, kan du i stedet kontakte Sønderborg Kommune, hvis der er afgørelser, som du ikke er tilfreds med. Sønderborg Kommune er nemlig myndighed over for Sønderborg Forsyning på affaldsområdet og vil derfor behandle og afgøre mulige uoverensstemmelser.