Fjernvarme på Nordals

Sammen om_grønnere varme

Fjernvarme baseret på CO2-neutral halm

Grøn fjernvarme skal være fremtiden, og sammen kan vi sørge vi for, at fossile brændstoffer i private varmekilder er fortiden. Det var derfor et vigtigt skridt, da vi i 2020 kunne forsyne vores første kunder på Nordals med fjernvarme fra vores CO2 neutrale halmværk.

Vores Fjernvarmeanlæg på Nordals er et højteknologisk moderne anlæg, baseret på mange års udvikling af fjernvarmeteknologi.

Fjernvarmeproduktionen er baseret på halm, og det er godt for miljøet. I modsætning til fossile brændsler som kul, olie og naturgas, der vejer tungt i CO2-regnskabet, er biomassebaseret fjernvarme er nemlig CO2-neutralt.

Fra Nordborg til Guderup

Vores fjernvarmesystem løber fra Nordborg i nord til Guderup i syd, og når det er fuldt udbygget vil vi kunne forsyne ca. 4.500 borgere. På grund af den store efterspørgsel på fjernvarme begyndte vi i 2022, at undersøge mulighederne for at kunne forsyne flere byer med fjernvarme, og derfor udvider vi vores fjernvarmenet til Dyndved.

Fjernvarme til Dyndved

Efter undersøgelser af flere potentielle fjernvarmeområder blev det i juni 2023 besluttet, at vi udvider vores fjernvarmenet med Dyndved. Der er blevet indsendt et projektforslag for fjernvarme til Dyndved til Sønderborg Kommune, som skal godkende projektforslaget inden udgangen af 2023. Herefter afhænger udrulningen af fjernvarme af, hvor mange borgere, der skriver kontrakt med SONFOR. Kommer der nok underskrifter, vil vi derefter lave en mere konkret tidsplan for udrulningen.

Fakta om SONFOR Fjernvarme

  • Fjernvarmeværket har kapacitet til at opvarme cirka 2.500 husstande.
  • Fjernvarmeproduktionen er baseret på CO2 -neutral halm
  • Fjernvarmeværket kan køre uden bemanding i op til 72 timer og bliver fjernovervåget i weekenden og om aftenen.
  • Der er brandsikre zoner mange steder på værket, så vi hurtigt kan lukke af, hvis der skulle opstå brand.