Fjernvarme på Nordals

Sammen om_grønnere varme

Bæredygtigt og CO2-neutral fjernvarme

Bæredygtig og CO2 neutral fjernvarme skal være fremtiden, og sammen kan vi sørge vi for, at fossile brændstoffer i private varmekilder er fortiden. Det var derfor et vigtigt skridt, da vi i 2020 kunne forsyne vores første kunder på Nordals med CO2 neutral fjernvarme fra vores nye fjernvarmeanlæg.

Vores Fjernvarmeanlæg på Nordals er et højteknologisk moderne anlæg, baseret på mange års udvikling af fjernvarmeteknologi.

Fjernvarmeproduktionen er baseret på halm, og det er godt for miljøet. I modsætning til fossile brændsler som kul, olie og naturgas, der vejer tungt i CO2-regnskabet, er biomassebaseret fjernvarme er nemlig CO2-neutralt.

Fra Nordborg til Guderup

Vores fjernvarmesystem løber fra Nordborg i nord til Guderup i syd, og når det er fuldt udbygget vil vi kunne forsyne ca. 4.500 borgere. På grund af den store efterspørgsel på fjernvarme begyndte vi i 2022, at undersøge mulighederne for at kunne forsyne flere byer med grøn fjernvarme, og derfor udvider vi vores fjernvarmenet til Dyndved.

Planer for fremtiden

Planen er på sigt sammen med Sønderborg Varme og Broager Fjernvarme at koble Sønderborg Kommunes fjernvarmesystemer sammen, så man altid er sikret 100% forsyning til kommunens borgere. Med et sammenhængende fjernvarmesystem kan vi fokusere på, at det er de grønne løsninger der bruges og ved at sætte fokus på sektorkobling kan vi sikre, at vi udnytter energien optimalt så intet går til spilde. Den enes restprodukt skal være den andens værdifulde ressource. Det vil sige, at overskudsvarmen fra et Power-to-X anlæg skal kunne bruges som direkte fjernvarme på Nordals.

Fakta om SONFOR Fjernvarme

  • Fjernvarmeværket har kapacitet til at opvarme cirka 2.500 husstande.
  • Fjernvarmeproduktionen er baseret på 100% halm
  • Fjernvarmeværket kan køre uden bemanding i op til 72 timer og bliver fjernovervåget i weekenden og om aftenen.
  • Der er brandsikre zoner mange steder på værket, så vi hurtigt kan lukke af, hvis der skulle opstå brand.