Erhverv

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Genbrugspladsen efter fyraften

Virksomheder i Sønderborg Kommune kan bruge genbrugspladserne – døgnet rundt

Dine genveje

Erhverv Vand

Bimåler, trappemodel mv.

Erhverv Affald

Erhvervsaffald, deponi, boligforeninger

Sonfor Kemi

Afhentning af farligt affald

Udbud

Udbudsmateriale

Udbudsmateriale

Her finder du dokumenter og blanketter, der er relevante ved Sønderborg Forsynings udbud

Erhverv – Vand og spildevand

Trappemodel

Trappemodel

Rabat på vandafledningsbidraget for erhvervskunder med et vandforbrug på mere end 500 m3

Gravearbejde

Ansøgning om tilladelse til opgravning i vejarealer på kommuneveje, kan foretages på virk.dk

Ledningsejerregistret

LER er et landsdækkende register over landets ledningsejere. Ledningsoplysninger findes her.

Erhverv – Affald

Bestil producentnummer

Bestil producentnummer

Hvis du  vil aflevere erhvervsaffald til Sønderborg Forsyning, skal du bruge et producentnummer.

Bestil vejekort

Bestil vejekort

Brug vejekortet, hvis du som erhvervsdrivende vil aflevere affald på vores genbrugspladser

Nyttige links – Erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald

Regler for håndtering af affald fra virksomheder i Sønderborg Kommune med henblik på at forebygge forurening mv.

ADR

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR) gældende fra 1. januar 2017.

Opbevaring af farligt affald

Forsvarlig opbevaring og håndtering af farligt affald og råvarer i form af olieprodukter og kemikalier i Sønderborg Kommune.

Velkommen til Sonfor Kemi

Sonfor Kemi varetager indsamlingen af virksomhedernes farlige affald

Sonfor Kemi

Kontakt

Nybølnorvej 26, 6310 Broager
Email: kemi@sonfor.dk
Telefon: 88 43 53 23

Telefontid

Mandag – torsdag: 7.30 – 15.30
Fredag: 7.30 – 14.30

Sonfor Kemi tilbyder

Efter åbningstid

Har din virksomhed har adresse i Sønderborg Kommune, kan du få adgang til tre genbrugspladser døgnet rundt.