Erhverv

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Erhvervsaffaldsordning

Tilmeld dig erhvervsaffaldsordningen, og få samme affaldsordning som private husstande i Sønderborg Kommune.

Dine genveje

Erhverv Vand

Bimåler, trappemodel mv.

Erhverv Affald

Erhvervsaffald, deponi, boligforeninger

Sonfor Kemi

Afhentning af farligt affald

Udbud

Aktuelle udbud

Aktuelle udbud

Her kan du få alle oplysninger om de udbud, som vi har netop nu.

Udbudsmateriale

Udbudsmateriale

Her finder du dokumenter og blanketter, der er relevante ved Sønderborg Forsynings udbud

Erhverv – Vand og spildevand

Trappemodel

Trappemodel

Rabat på vandafledningsbidraget for erhvervskunder med et vandforbrug på mere end 500 m3

Gravearbejde

Ansøgning om tilladelse til opgravning i vejarealer på kommuneveje, kan foretages på virk.dk

Ledningsejerregistret

LER er et landsdækkende register over landets ledningsejere. Ledningsoplysninger findes her.

Erhverv – Affald

Indsamling af erhvervsaffald

Indsamling af erhvervsaffald

Alle virksomheder skal have mulighed for at sortere deres affald i de samme 10 fraktioner som husholdningerne.

Erhvervsaffaldsordning

Erhvervsaffaldsordning

Tilmeld dig erhvervsaffaldsordningen, og få samme affaldsordning som private husstande i Sønderborg Kommune.

Adgang365 for erhverv

Adgang365 for erhverv

Har I brug for at komme på genbrugspladsen uden for normalet åbningstider? Tilmeld din virksomhed til Adgang365

Apotekordningen

Apotekordningen

Din virksomhed kan tilmelde sig apotekerordningen, hvis I får leveret medicin fra apoteket og har klinisk risiko affald.

Bestil producentnummer

Bestil producentnummer

Hvis du  vil aflevere erhvervsaffald til Sønderborg Forsyning, skal du bruge et producentnummer.

Bestil vejekort

Bestil vejekort

Brug vejekortet, hvis du vil aflevere erhvervsaffald i lastbiler < 3.500 kg.

Nyttige links – Erhvervsaffald

Regulativ for erhvervsaffald

Regler for håndtering af affald fra virksomheder i Sønderborg Kommune med henblik på at forebygge forurening mv.

ADR

Gældende europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR)

Opbevaring af farligt affald

Forsvarlig opbevaring og håndtering af farligt affald og råvarer i form af olieprodukter og kemikalier i Sønderborg Kommune.

Velkommen til Sonfor Kemi

Sonfor Kemi varetager indsamlingen af virksomhedernes farlige affald

Sonfor Kemi

Kontakt

Ellegårdvej 17, 6400 Sønderborg
Email: kemi@sonfor.dk
Telefon: 88 43 53 23

Telefontid

Mandag – torsdag: 7.00 – 15.30
Fredag: 7.00 – 14.00

Sonfor Kemi tilbyder

Apotekordningen

Apotekordningen

Din virksomhed kan tilmelde sig apotekerordningen, hvis I får leveret medicin fra apoteket og har klinisk risiko affald.

Efter åbningstid

Har din virksomhed har adresse i Sønderborg Kommune, kan du få adgang til tre genbrugspladser døgnet rundt.