PRIVAT      BESØG OS      OM OS

Erhvervsaffald

Udbudsmateriale

Forhåndsmeddelelse - Arbejder 2019

I løbet af 2019 forventer vi at gennemføre en del projekter, hvor der skal gennemføres udbud eller indhentes
tilbud på anden måde.

Affaldsordninger for erhverv

Erhvervsaffald, biler UNDER 3.500 kg

Se priser for aflevering af erhvervsaffaldher

Biler < 3.500 kg kan mod betaling aflevere alle typer erhvervsaffald på fire af vores genbrugspladser:
 Man-freLørSøn- og helligdage
Glansager Genbrugsplads*7-1710-1710-14
Nørrekobbel Genbrugsplads7-1710-17lukket
Skodsbøl Genbrugsplads*7-1710-1710-14
Vesterlund Genbrugsplads*7-1710-1710-14
* Genbrugspladserne i Vesterlund, Skodsbøl og Glansager har døgnåbent - også for erhverv. Se mere og tilmeld din virksomhed på sonfor.dk/365

 

Lukkedage
1. januar, den første mandag og tirsdag i februar, Langfredag, Påskedag samt den 24., 25., og 31. december.
1. maj og Grundlovsdag lukker genbrugspladserne kl. 12.00

Adgang med traktor til genbrugspladserne kun efter aftale  – læs mere her

Erhvervsaffald, biler OVER 3.500 kg
 
Biler >3.500 kg kan mod betaling aflevere følgende erhvervsaffald:
  • Haveaffald til Glansager Komposteringsanlæg, Foldager 1, 6400 Sønderborg
  • Deponeringsegnet affald til Skodsbøl Deponi, Nybølnorvej 26, 6310 Broager
  • Imprægneret træ til Skodsbøl Sorteringsanlæg, Nybølnorvej 26, 6310 Broager

Se priser for aflevering her

 Mandag-fredagWeekend og helligdage
Glansager Komposteringsanlæg*7-17Lukket
Skodsbøl Deponi8-16Lukket
Skodsbøl Sorteringsanlæg8-16Lukket

*Glansager Komposteringsanlæg er ikke døgnåbent

Lukkedage
Anlæggene er lukkede den første mandag og tirsdag i februar.
1. maj og Grundlovsdag lukker anlæggene kl. 12.00.

Bestil vejekort
Bestil producentnummer
Deklaration til Deponi
Bestil afhentning af farligt affald
Du kan bestille afhentning online her på siden. Udfyld skemaet her og tryk send.

Afhentning af farligt affald

Firmanavn
Kontaktperson Telefonnummer
Deklarationsnummer Affaldstype Emballage Antal
Eventuel besked
Bestil tømning af OBU
Ordningen består i, at din olie- og benzinudskiller samt dit sandfang bliver tilset og målt for oliefase, vandfase og slamfase mindst én gang årligt med efterfølgende bundtømning, hvis det er påkrævet.

Der bliver bundtømt minimum hvert andet år uanset målingerne. Ordningen er reguleret efter Sønderborg Kommunes regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere. Sønderborg kommune, som er myndigheden, har besluttet at Sonfor Kemi står for den daglige drift. Entreprenøren er Simon Moos og hans chauffører.

Simon Moos skal meddele ejeren/kunden 1 uge, før de kommer og pejler/tømmer, og chaufføren skal henvende sig til virksomheden ved ankomst. Efter 1. januar 2013 skal Simon Moos A/S sørge for følgende ved alle bundtømninger:

  • Efterse og rense flydelukke
  • Efterse og rense eventuelle koalecensefilter
  • Efterfylde med vand

Derudover skal han altid kontrollere visuelt for revner og utætheder.

Hvis virksomheden ønsker det, kan han også tjekke alarmen. Hvis der skal bundtømmes og derfor efterfyldes med vand, skal Simon Moos spørge virksomheden, om han skal bruge det vand. han har med i slamsugeren, eller om det skal være virksomhedens eget vand.

Er brønddækslet ikke frit tilgængeligt vil der blive afregnet for forgæves kørsel.

Tæthedsprøvning
Dette er en opgave, som Sønderborg Kommune Miljøafdeling kan forlange skal gøres, og det bestilles ved Sonfor Kemi. Det vil så i givet fald også blive Simon Moos der udfører dette.

Ekstra opgaver
Dette er andre opgaver i forbindelse med olie- og benzinudskillere eller sandfang, som virksomheden kan bestille ved Sonfor Kemi.

Tilmeldingsblanket for tømningsordning af olie– og benzinudskiller samt sandfang

Vand og spildevand for erhverv

Vandstikledning

Installationsadresse *

* påkrævede felter


Ejeroplysninger


Bebyggelse *

Udfyld alle felter nedenfor - er der ikke oprettet f.eks. nye erhverv, skriver du blot "0"

Type installation *

Målerstørrelse

Stikstørrelse

Rørtype


VVS-firma *


Eventuelt vedhæftede dokumenter


Ansøgning om bimåler
Ansøg om refusion efter vandbrud
Trappemodel
Rabat på vandafledningsbidraget for erhvervskunder med højt vandforbrug – OVER 500 m3
Den 1. januar 2014 besluttede Folketinget, at betalingen for den variable del af vandafledningsbidraget skal ændres for erhvervsvirksomheder. Der er indført en trappemodel, der betyder, at prisen falder ved stigende vandforbrug.

Rabatten gælder for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår. Disse ejendomme kan få reduceret vandafledningsbidraget, hvis årsforbruget af vand er større end 500 m³.

Fristen for at tilmelde sin ejendom trappemodellen er altid d. 15. september med virkning for det efterfølgende afregnings år. Tilmelding foregår på virk.dk. Her er det også muligt at læse mere om lovgrundlaget for ordningen og vejledning hertil.

De ejendomme, der allerede er tilmeldt, skal ikke meldes til igen senere. De skal alene meddele ændringer.

Trappemodellens trin

Trappemodel

Trin 1 er standardtarif og gælder bl.a. for alle almindelige kunder.

 

Ordningen indfases over 5 år som vist i tabellen her under:

Årstal m³ takst på trin 2 m³ takst på trin 3
2014 4% lavere end trin 1 12% lavere end trin 1
2015 8% lavere end trin 1 24% lavere end trin 1
2016 12% lavere end trin 1 36% lavere end trin 1
2017 16% lavere end trin 1 48% lavere end trin 1
2018 20% lavere end trin 1 60% lavere end trin 1

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ejendom er berettiget til at være omfattet af ordningen, kan der rettes henvendelse til Energistyrelsen på telefon 33 92 67 00

Energistyrelsens vejledende notat om trappemodellen
ens.dk/ansvarsomraader/vand/betaling-spildevand

Gravetilladelse
Ansøgning om gravetilladelse skal ske til Sønderborg Kommune.