PRIVAT      BESØG OS      OM OS

Erhvervsaffald

Udbudsmateriale

Forhåndsmeddelelse - Arbejder 2018

I 2018 forventer vi at gennemføre en del arbejder, hvor der skal gennemføres udbud eller indhentes
tilbud på anden måde.

Affaldsordninger for erhverv

Bestil vejekort

Antal kort
til almindeligt affald *

Antal kort
til farligt affald *

Firmanavn
*

Addresse
*

Postnr. og by
*

Tlf nr.
*

E-mail til regninger
*

CVR nr.
*

EAN-nr.

Kontaktperson

Bilernes registrerings nr.

Felter markeret med * skal udfyldes

Bestil producentnummer

Firmanavn
*

Addresse
*

Postnr. og by
*

Tlf nr.
*

CVR nr.
*

Felter markeret med * skal udfyldes

Deklaration til Deponi
Bestil afhentning af farligt affald
Du kan bestille afhentning online her på siden. Udfyld skemaet her og tryk send.

Afhentning af farligt affald

Firmanavn
KontaktpersonTelefonnummer
DeklarationsnummerAffaldstypeEmballageAntal
Eventuel besked
Bestil tømning af OBU
Ordningen består i, at din olie- og benzinudskiller, samt dit sandfang bliver tilset og målt for oliefase, vandfase og slamfase mindst én gang årligt, med efterfølgende bundtømning, hvis dette påkræves. Der bliver bundtømt minimum hvert andet år uanset målingerne. Ordningen er reguleret efter Sønderborg Kommunes regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere. Sønderborg kommune, som er myndigheden, har besluttet at Sonfor Kemi står for den daglige drift. Entreprenøren er Simon Moos og hans chauffører. Simon Moos skal meddele ejeren/kunden 1 uge før de kommer og pejler/tømmer, og chaufføren skal henvende sig til virksomheden ved ankomst. Efter 1. januar 2013 skal Simon Moos A/S sørge for følgende ved alle bundtømninger:

  • Efterse og rense flydelukke
  • Efterse og rense eventuelle koalecensefilter
  • Efterfylde med vand

Derudover skal han altid kontrollere visuelt for revner og utætheder. Hvis virksomheden ønsker det, kan han også tjekke alarmen. Hvis der skal bundtømmes og derfor efterfyldes med vand, skal Simon Moos spørge virksomheden, om han skal bruge det vand han har med i slamsugeren, eller om det skal være virksomhedens eget vand. Er brønddækslet ikke frit tilgængeligt vil der blive afregnet for forgæves kørsel. Tæthedsprøvning Dette er en opgave, som Sønderborg Kommune Miljøafdeling kan forlange skal gøres og det bestilles ved Sonfor Kemi. Det vil så i givet fald også blive Simon Moos der udfører dette. Ekstra opgaver Dette er andre opgaver i forbindelse med olie- og benzinudskillere eller sandfang, som virksomheden kan bestille ved Sonfor Kemi. Tilmeldingsblanket for tømningsordning af olie– og benzinudskiller samt sandfang

Vand og spildevand for erhverv

VandstikledningJeg søger hermed om, at jeg mod betaling i henhold til gældende takstblad kan få udført nedennævnte stikledning til min ejendom.
Installationsadresse Husnr,. etage, bogstav
By Postnr.
Ejers navn VVS-firma
Ejers adresse Firma adresse
Postnummer og by Postnummer og by
Telefonnummer Telefonnummer
E-mail Evt. CVR/SE-nummer
Firma mail

Bebyggelse
Antal nye stik Antal nye erhverv
Antal enfamilieshuse Antal lejeligheder/ rækkehuse/sommerhuse
Type installation
Anslået forbrug i m3/år
Målerstørrelse
Stikstørrelse
Rørtype
Download tabel til dimensionsgivende vandstrøm liter pr. sekund
Download Rørcenteranvisning 015 for at finde korrekt tilbageløbssikring
Vedhæftede dokumenter og tegninger
Bemærkninger
Ansøgning om bimåler
Ansøg om refusion efter vandbrud
Trappemodel
Rabat på vandafledningsbidraget for erhvervskunder med højt vandforbrug – OVER 500 m3 Den 1. januar 2014 besluttede Folketinget, at betalingen for den variable del af vandafledningsbidraget skal ændres for erhvervsvirksomheder. Der er indført en trappemodel, der betyder, at prisen falder ved stigende vandforbrug. Rabatten gælder for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår. Disse ejendomme kan få reduceret vandafledningsbidraget, hvis årsforbruget af vand er større end 500 m³. Fristen for at tilmelde sin ejendom trappemodellen er altid d. 15. september med virkning for det efterfølgende afregnings år. Tilmelding foregår på virk.dk. Her er det også muligt at læse mere om lovgrundlaget for ordningen og vejledning hertil. De ejendomme, der allerede er tilmeldt, skal ikke meldes til igen senere. De skal alene meddele ændringer. Trappemodellens trin Trappemodel Trin 1 er standardtarif og gælder bl.a. for alle almindelige kunder. Ordningen indfases over 5 år som vist i tabellen her under:

Årstalm³ takst på trin 2m³ takst på trin 3
20144% lavere end trin 112% lavere end trin 1
20158% lavere end trin 124% lavere end trin 1
201612% lavere end trin 136% lavere end trin 1
201716% lavere end trin 148% lavere end trin 1
201820% lavere end trin 160% lavere end trin 1

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ejendom er berettiget til at være omfattet af ordningen, kan der rettes henvendelse til Energistyrelsen på telefon 33 92 67 00 Energistyrelsens vejledende notat om trappemodellen ens.dk/ansvarsomraader/vand/betaling-spildevand

Gravetilladelse
Ansøgning om gravetilladelse skal ske til Sønderborg Kommune.