Mobil banner

Halmudbud: Halm til Nordals fjernvarme

Fjernvarme

Hvis en leverandør ønsker at afgive tilbud om levering af halm, skal det ske ved at udfylde et ”Tilbudsskema”
med underskrift af Leverandøren. Tilbudsskemaet kan sendes som mail til tomc@sonfor.dk, skriv ’Halmtilbud
i emnefeltet.

Det er også muligt at aflevere tilbuddet til SONFOR, Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg, mærk tilbuddet ’Halmtilbud’.

Tilbuddet skal være os i hænde senest den 21. juni 2024