Vi deler vandene

For det du hælder i vejristen ender hos fiskene

Vil du svømme i det, du hælder i vejristen?

I Sønderborg Kommune har vi kloaksepareret hele 85% af kloaknettet. Så langt de fleste af os bor et sted, hvor det kun er spildevandet fra huset, som sendes til renseanlægget.

Regnvandet bliver i stedet ledt direkte ud i naturen i søer, vandløb og havet. Og det samme gælder for vandet fra dine tagrender, din indkørsel og vejrist.

Derfor har vi malet blå fisk ved en del af vores regnvandsriste, for at minde om at fiskene skal svømme i det vand.

Hvorfor er der fisk ved din vejrist?

Det vand, som du hælder i vejristen, ender hos fiskene. Vandet fra veje, fliser og tage ledes nemlig direkte til vandløb og natur, og ikke forbi renseanlægget, når der er kloaksepareret.
Og i Sønderborg Kommune er hele 85% af kloaknettet separeret.

Vi har malet fisk på nogle af regnvandsristene i kommunen. Har du set dem? De skal minde os alle om, at fiskene skal svømme i det vand, som hældes ud der.

Hvor ender vandet fra dit hus?

Når du bor i et hus, hvor der er kloaksepareret løber vandet fra indkørsel, fliser, vejrist og tag direkte ud i vandløb og natur. Det kommer ikke forbi renseanlægget først. Spildevandet fra toilet, håndvask og indendørsafløb ledes til renseanlægget.

Så du passer bedst på vores natur, vand og fisk ved kun at bruge rent vand udenfor, og holde kemikalier og sæbe indendørs.

Sammen deler vi vandene

Haven og forårsrengøringen kalder. Her er en række huskeregler, så du er med til at sikre, at der ikke ender spildevand hos fiskene.

Bilvask

  • Vask bilen i vaskehal
  • Hvis du vil vaske bilen selv, så brug en dertil indrettet vaskeplads
  • Hæld altid sæbevand i håndvask eller toilet

Haven

  • Vask havemøbler i vand uden sæbe eller kemikalier
  • Tøm pool med klor igennem
  • indendørsafløb, toilet eller håndvask

Kemikalier

  • Rens tag og fliser uden algerens eller andre miljøfarlige kemikalier
  • Aflever rester af maling og kemikalier i miljøkassen eller på genbrugspladsen

Historien om fisken