SONFOR dropper de planlagte havledninger i Rinkenæs Bugt og Augustenborg Fjord

Nyheder

Vores bestyrelse har på et bestyrelsesmøde d. 29. februar besluttet, at vi af hensyn til miljøet ikke vil etablere planlagte havledninger i Rinkenæs Bugt og Augustenborg Fjord. Havledningerne var en del af den oprindelige plan for at føre områdets spildevand til et centralt renseanlæg nær Sønderborg.

Visualisering af vindmølleparken

Efter grundige vurderinger og undersøgelser af havbundene, besluttede vores bestyrelse i går at udelukke muligheden for at etablere de planlagte havledninger i de nævnte områder. Oprindeligt var havledningerne en del af planen, fordi det var den korteste og mest optimale vej for ledningerne frem til det centrale renseanlæg.

Vi skal træffe beslutninger til gavn for vores lokalsamfund og havmiljøet omkring os, udtaler Ellen Trane Nørby, bestyrelsesformand i SONFOR.

Vi erkender vigtigheden af at tage ansvar for miljøet, og SONFOR har derfor foretaget omfattende undersøgelser for at sikre, at vi finder en løsning for spildevandsstrukturen i vores kommune, som er i overensstemmelse med vores strategi om at skabe en positiv påvirkning

Ellen Trane Nørby, bestyrelsesformand i SONFOR

Beslutningen om at droppe havledningerne i de to farvande er truffet med henblik på at undgå skadelig spredning af sediment, når der skulle graves i havbunden for at etablere rørledningerne. Sediment er partikler, herunder bl.a. sand, ler og organisk materiale, som findes i havbunden. Markant spredning af sediment kan gøre skade på vandområdernes flora og fauna. På samme tid viser analyserne, at der er lommer af gas på havbunden, som ville blive frigivet til vandet i forbindelse med gravearbejdet, med stor risiko for iltsvind til følge. Det ville potentielt medføre store negative konsekvenser for iltniveauet og vandkvaliteten af det marine økosystem i områderne.

I lyset af denne beslutning vil vi ikke fastholde den oprindelige strukturplan med de planlagte havledninger. Det betyder dog ikke, at centraliseringen er udelukket, da vi fortsat kigger på alternative landbaserede ruter for ledningerne, som skal transportere spildevandet til en central rensning.

En enig bestyrelse bakker fortsat op om den tidligere bestyrelses og byrådets beslutning om, at SONFOR skal arbejde på en centraliseret rensestruktur, og vi undersøger derfor de landbaserede alternativer.

Tom Hartvig Nielsen, næstformand i SONFOR

For at sikre en grundig vurdering og finde frem til en optimal løsning for miljø og økonomi, vil vi investere yderligere tid. Der er afsat op til tre måneder til at evaluere alternativer for en ny rensestruktur, der er fremtidssikret, og samtidigt maksimerer gevinsterne af spildevandet for både kunderne og miljøet.

Du kan læse mere renseprojektet her: https://sonfor.dk/projekter/ny-rensestruktur/