Spildevandsrensning i det åbne land

Det åbne land er ejendomme, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem

Forbedret rensning af spildevand i det åbne land

I det åbne land vil der være ejendomme, hvor rensningen gennem en septiktank ikke er tilstrækkelig i forhold til at overholde kravene til de nærliggende vandløb.

Disse ejendomme vil enten blive tilsluttet offentlig kloak eller få et påbud om forbedret rensning. Du kan i Sønderborg Kommunes Spildevandsplan se, hvad der gælder for din ejendom.

Tilslutning til offentlig kloak

Skal din ejendom tilsluttes den offentlige kloak, etablerer Sønderborg Forsyning en skelbrønd eller en mini-pumpestation, så du kan tilslutte afløbet fra din ejendom i den.

Når anlægget er etableret, skal du betale et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget er lovbestemt og bliver reguleret hvert år.

Påbud om forbedret rensning

Skal spildevandsrensningen på din ejendom forbedres, får du et påbud fra Sønderborg Kommunen. Påbuddet giver dig to muligheder:

Etabler dit eget renseanlæg
Du kan selv vælge at etablere et anlæg til rensning af dit spildevand – men det er naturligvis vigtigt, at anlægget opfylder Sønderborg Kommunes krav til rensning. Du betaler selv for etablering og drift af anlægget.

Bliv medlem af kloakforsyningen
Hvis du bliver medlem af kloakforsyningen, etablerer Sønderborg Forsyning et minirenseanlæg på din ejendom. Når anlægget er etableret, bliver den drevet og vedligholdt af Sønderborg Forsyning. Som ejer betaler du et tilslutningsbidrag samt omkostningerne til en septiktank og efterfølgende vandafledningsbidrag.