Har du set en rotte?

Hvis du ser en rotte - eller tegn på rotter - skal du anmelde det til Sønderborg Kommune

Rottebekæmpelse er vigtig

Det er Sønderborg Kommunes opgave at bekæmpe rotter, og har du set en rotte, skal du derfor anmelde det på Sønderborg Kommunes hjemmeside.

Når du har anmeldt, at du har set en rotte eller tegn på rotter, bliver du kontaktet af kommunens rottefænger:

  • Hvis du anmelder tegn på rotter indenfor, kommer rottefængeren på besøg den første hverdag efter din anmeldelse.
  • Hvis du anmelder tegn på rotter i det fri, kan der gå op til syv dage, før rottefængeren tilser din ejendom.

Det er gratis at få besøg af rottefængeren.

Anmeld rotter

Her kan du anmelde, hvis du har set rotter – eller tegn på rotter.