Oksbøl Skov

Sammen om_rent drikkevand

Vi planter fremtidens drikkevand

I Danmark bliver hele 99% af drikkevandet hentet direkte fra grundvandet, hvor det ikke bliver udsat for anden behandling en iltning og filtrering på vandværket. For, at det kan blive ved med at være sådan er det vigtigt, at vi sikrer områder, hvor grundvandets kvalitet ikke er udsat, til indvinding af drikkevand.

For at passe på grundvandet indgik vi i 2016 en aftale med Vandsamarbejdet, Sønderborg Kommune og Naturstyrelsen om sikring af Nordals’ vigtigste vandindvindingsområde, ved at plante en ny skov i Oksbøl.

Skoven har til formål at fremtidssikre beskyttelsen af grundvandet mod pesticider og andre fremmede stoffer på Nordals samt skabe muligheder for friluftsliv.

Oksbøl Skov

Skoven er på ca. 130 hektar, hvoraf 100 ha er skov, og 30 hektar er udlagt som åbne græsfælleder og vådområder.

De første træer i Oksbøl Skov blev plantet i 2018, og i 2020 blev området en del af ”Naturpark Nordals”. Dermed er dikkevandsressourcerne på Nordals sikret mange år ud i fremtiden. Der er sideløbende arbejdet på etablering af skoves infrastruktur, dvs. stier, hegning og faciliteter. Forud for dette arbejde har der været række borgermøder, hvor lokale borgere har kunnet komme med ideer og ønsker til skovens indretning.

Hvem står bag projektet?

De 3 parter har i fællesskab bidraget økonomisk til at realisere projektet. Sønderborg Kommune og Naturstyrelsen har bidraget med hver 40 procent af jordkøbet, mens Vandsamarbejdet i Sønderborg Kommune har bidraget med 20 procent. Derudover har Naturstyrelsen stået for tilplantningen og vil som grundejer stå for driften af skoven fremover.