Kom af med kludene

Affald

I sommers blev det for første gang muligt at aflevere tekstilaffald i genbrugsbeholderen derhjemme. Målet er at nedbringe mængden af affald, der skal brændes og i stedet genanvende mere. Her svarer SONFOR på spørgsmål om den nye ordning.

I juli modtog indbyggerne i Sønderborg Kommune ruller med lyserøde plastposer, som de kunne begynde at samle tekstilaffald i. De røde plastposer med tekstilaffald kan afleveres derhjemme i beholderen med Pap/Papir. Efter tre måneder oplever SONFOR stadig usikkerhed blandt kunderne om den nye ordning: 

”Vi er i gang med at evaluere, og vi kan se, at der især hersker forvirring om, hvordan posen skal afleveres, og hvilke tekstiler der faktisk er tekstilaffald. Det kan vi især se ved, at vi indsamler noget mindre end den forventede mængde.

Stinne Stokkebo, Forretningschef ved SONFOR.

Nem sortering af tekstilaffald i hjemmet.

Stinne Stokkebo fremhæver tre ting, som man skal være opmærksom på: Det kun er ødelagte tekstiler, som man ikke kan bruge til andet, der må komme i de røde poser. Poserne skal lukkes, så der stadig kan komme luft ned i dem. Og så skal poserne afleveres nede i rummet papir/pap, ikke ovenpå beholderen.

SONFOR vil bruge den kommende tid på flere tiltag for at oplyse om, hvad tekstilaffald er, og hvor og hvordan affaldet skal afleveres. Et af de nye tiltag er, at der kommer klistermærker på genbrugsbeholderen til papir/pap.

Tekstilindsamling er en vigtig del af at skabe en grønnere hverdag

Ifølge Forbrugerrådet køber danskerne mere tøj end resten af verden, faktisk omkring 10,2 kg tøj i gennemsnit om året pr. dansker, og ifølge Norden Diva Portal bliver der ved produktion af 1 kg tekstil udledt ca. 15 kg CO2. Når vi skiller os af med tøjet igen, kan meget af det genanvendes i produktion af nye produkter eller genbruges direkte af andre. Derfor opfordrer SONFOR også til, at man i endnu højere grad bidrager til det direkte genbrug ved at aflevere sit brugte tøj til genbrugsbutikker. Både fordi det støtter en god sag, og fordi det er det bedste for miljøet.

”I SONFOR er vi allerede langt fremme med vores affaldssortering. Men vi kan mere endnu. Og ved at indsamle tekstilaffald, bidrager vi til at minimere det enorme ressourcespild, der er i tekstilindustrien, samtidig med, at vi udnytter vores kapacitet og muligheder endnu bedre. Når vi står sammen og hjælpes ad med at sortere så meget som muligt, kan vi gøre en stor forskel,” siger Stinne Stokkebo.

Stinne Stokkebo, Forretningschef ved SONFOR.

Du kan blive klogere på tekstilindsamling i Sønderborg ved at gå ind på SONFORs hjemmeside: https://sonfor.dk/affald/tekstilaffald/

Dette skal lægges i den lyserøde pose og ned i papcontaineren
KUN Tekstilaffald:
Mindre tekstiler, der er slidte eller ødelagte så som:
– Ødelagte klude og viskestykker
– Slidte håndklæder
– Slidt og hullet tøj
– Garnrester

Husk, at de lyserøde poser kun må afleveres i beholderen derhjemme, og at de har fire ender, som skal bindes sammen, så der stadig kan komme luft ind og ud af posen.
Dette skal afleveres til genbrugsbutikker
Genbrugsegnet tøj og tekstiler som andre kan få glæde af – afleveres rent i klare sække til butikkerne

Dette skal afleveres på genbrugspladsen
– Genbrugsegnet tøj, sengetøj, soveposer og tæpper til SONFORS genbrugsbutikker, afleveres i klar sæk til direkte genbrug.
– Tekstilaffald som er for stort til den lyserøde pose posen, skal afleveres i en klar sæk til tekstiler ude på genbrugspladsen.
– Tekstiler der er våde/mugne eller med maling/kemikalier på – skal til restaffald.
– Tøj med PVC f.eks. regntøj og gummistøvler – skal til deponi.  

Husk, alle slags tekstiler, både store og små, ødelagte og genbrugelige, kan fortsat afleveres på genbrugspladsen.