Sponsorstøtte til Havørred Als

Nyheder

I 2023 modtog foreningen Havørred Als støtte fra vores sponsorpulje. Deres projekt har til formål at forbedre havmiljøet og biodiversiteten i havet omkring Als, som skal opnås ved at etablere kystnære stenrev og udplante ålegræs.

For at holde øje med kvaliteten af havmiljøet under projektet, bliver der sat kameraer op ved de nye stenrev. Her vil havets kvalitet blive filmet før, under og efter etableringen af stenrev og ålegræs, med forventningen om et bedre havmiljø og øget biodiversitet.

Vi takker SONFOR for deres fine sponsorstøtte til projektet. Dette har været med til, at vi kommer i mål med vores projekt. Støtten vi har fået er gået til at kunne betale for udlægning af stenrev ved Krumbæk på Broagerland.

Bestyrelses formand for Havørred Als Per Lorenzen

Bedre forhold for fiskene

For at sikre bedre forhold for fiskene i de forskellige områder, har Havørred Als som en del af projektet opfanget fisk og fået transporteret dem til Fyns Laksefisk. Her bliver de opdrættet frem til april 2025, hvorefter de bliver genudsat i et forhåbentligt bedre havmiljø ved de nye stenrev med udplantet ålegræs.

Der vil blive udplantet ålegræs ved Krumbæk på Broagerland i starten af juni.

Vil du vide mere? Du kan følge med i projektet på Havørred Als’ Facebookside, hvor de lægger al information op løbende.

Få sponsoreret din grønne idé

Har du den gode grønne idé, som vi kan sponsorere? Vores sponsorpulje er lige nu åben, og du kan læse mere og sende os din ansøgning på sonfor.dk/om-os/sponsor/.