Sponsorstøtte til Blommeskobbel Bæk

Nyheder

I SONFOR arbejder vi for en bæredygtig fremtid, og derfor vil vi gerne understøtte og samarbejde med lokale kræfter og ildsjæle i at gøre en forskel for miljøet.

Derfor valgte vi i 2022 at støtte Vandplejen A.N.As’ grønne initiativ, som var et naturgenopretningsprojekt af Blommeskobbel bæk. Formålet med projektet var at forbedre gyde og opvækst af de optrækkende havørreder og derved forbedre bestanden af havørreder på kysten samt biodiversiteten generelt i området. Derudover ville alle som færdes i den omkringliggende natur, herunder lystfiskere langs kysten, få glæde af en rislende bæk.

I september 2023 afholdt Vandplejen A.N.A en åbningsceremoni, hvor der blev sendt vand afsted til bækken.

Vandplejen A.N.A er en afdeling af de Syddanske lystfiskere, sportsfiskerforeningen Als, sportsfiskerforeningen Nordborg og Skovens fiskeklub på ALS.

Sammen om_ en grønnere hverdag