Du kan roligt drikke vandet

Der er ikke fundet chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) i vores drikkevand

Ekstraordinære vandanalyser

Der er ikke fundet Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)  i drikkevandet fra Sønderborg Forsyning.

I foråret 2019 blev der fundet CTA i drikkevandet på Sjælland, og det betød, at et vandværk straks måtte lukke.

Vi har nu testet drikkevandet fra alle vores seks vandværker samt fra den nyanlagte boring i Oksbøl Skov – og her var absolut ingen spor af CTA. 

Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) er et nedbrydningsprodukt af chlorothalonil – et svampemiddel, der var godkendt i Danmark fra 1982 til 2000. 

Vi følger udviklingen nøje og screener drikkevandet igen, hvis der opstår tvivl om nye sprøjtegifte.

Tidligere ekstraordinære vandanalyser

I Sønderborg Forsyning valgte vi den 9. august 2018 at foretage en screening for yderligere 24 udvalgte sprøjtegifte, herunder Desphenyl-chloridazon.

Men vi fandt ingen spor af denne type pesticid i vores drikkevand.

Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt af chloridazon, som blev anvendt i perioden 1964-1996 til behandling af roer, rødbeder og løg i landbrug og gartnerier.

Chloridazon er nu forbudt, men fordi grundvandet i gennemsnit er ca. 50 år gammelt, kan stoffet stadig optræde i grundvandet.

Vandværker i Sønderborg Kommune

Er du i tvivl om, du får drikkevand fra et af Søndebrorg Forsynings vandværker, kan du på kortet nedenfor se, hvilke områder vi forsyner.

De resterende områder får vand fra private vandværker.
Se liste over de private vandværker.

Flere vandanalyser

Du kan se samtlige danske vandanalyser på GEUS’ hjemmeside.

GEUS er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, der udfører undersøgelser, forskning, rådgivning og kortlægning i primært Danmark og Grønland.