Nu kan du se taksterne for 2024

Affald

I 2024 kommer taksterne hos os til at være det samme som i 2023 for genbrug og affald, samt for fjernvarme. Der sker en mindre regulering af det faste bidrag på vand og en stigning i taksterne på spildevand, da vi skal lægge til side til investeringer på området.

Du kan se alle taksterne for 2024 her

Hvad betyder ændringerne i taksterne?

De nye takster er gældende fra 1. januar 2024, og de vil derfor fremgå på den regning, du modtager fra os, i marts med betaling 2. april 2024. Hvis du allerede nu er nysgerrig på, hvad ændringer i taksterne kommer til at betyde for dig, kan du finde taksterne her og lave din egen beregning. For at lave beregningen skal du kende dit årlige vandforbrug.

Vi har udregnet et eksempel for en familie på fire personer i et standardhus på 130 m2.

I 2023 betalte de 13.816 kr. inkl. moms til SOFNOR samlet for genbrug og affald, vand og spildevand.

I 2024 kommer de til at betale ca. 14.900 kr. inkl. moms til SONFOR samlet for genbrug og affald, vand og spildevand.

Det er en stigning på ca. 1.100 kr. årligt, hvilket svarer til 92 kr. månedligt.

Hvad skal pengene bruges til?

Prisen stiger på spildevand, fordi vi skal investere i nyt renseanlæg i Sønderborg Kommune. Det er en investering, som vi ved kommer, og derfor er det rettidig omhu at begynde at lægge til siden til projektet nu.

Vi hæver taksterne på spildevand til den takstramme, som er fastsat fra myndighederne. De laver årligt en vurdering af, hvad det kræver at drifte og udvikle spildevandsforsyningen i Sønderborg Kommune. Vi har tidligere valgt at lægge taksterne under takstrammen, men for at vi forsat kan sikre en sund økonomi, følger vi nu takstrammen. På den måde kommer kunderne nu til at betale, hvad det faktisk koster at få renset spildevandet i Sønderborg Kommune.

Nyt fast bidrag på spildevand

I dag betaler SONFORs kunder allerede et fast bidrag for at være tilsluttet vandforsyningen. Der indføres nu også et fast bidrag for at være tilsluttet spildevandsforsyningen. Der en del udgifter, som alle os der er tilsluttet det kollektive spildevandsnet, er fælles om, uanset hvor stort vores forbrug er. Det er som eksempel klimasikring på renseanlæggene, der skyldes krav fra myndighederne.