Mål 9: Industri, Innovation og Infrastruktur

Sammen om_bedre havmiljø

Ny rensestruktur i Sønderborg Kommune

Ny rensestruktur i Sønderborg Kommune

Med et nyt rensesystem i Sønderborg Kommune, er det muligt for os at rense spildevandet bedre og for flere miljøfremmede stoffer, end vi kan i dag.

Varmepumpe til Nordborg Resort

Varmepumpe til Nordborg Resort

For at forsyne Nordals med stabil varme, udvider vi vores fjernvarmeværk med en varmepumpe., som skal forsyne Nordborg Resort.

Fjernvarme på Nordals

Fjernvarme på Nordals

Vores højtteknologiske halmværk på Nordals skal forsyne borgerne på Nordals med fjernvarme i radiatorerne baseret på CO2 neutral halm.

Lillebælt Syd Vindmøllepark

Lillebælt Syd Vindmøllepark

Vindmølleparken skal producere grøn strøm. Den grønne vedvarende energi fra produktionen skal forsyne et nyt Power-to-X anlæg på Nordals.

Havnbjerg Vandværk

Havnbjerg Vandværk

Rent drikkevand er vores allervigtigste fødevare. Derfor er vi i gang med at bygge et helt nyt vandværk i Havnbjerg med den nyeste teknologi.

Oksbøl Skov

Oksbøl Skov

For at passe på grundvandet indgik vi i 2016 en aftale med Vandsamarbejdet, Sønderborg Kommune og Naturstyrelsen om sikring af Nordals’ vigtigste vandindvindingsområde, ved at plante en ny skov i Oksbøl.