Varmepumpe til Nordborg Resort

Sammen om_ en sammenkoblet fremtid

Stabil varme til Nordborg Resort

For at forsyne Nordals med stabil varme, udvider vi vores fjernvarmeværk med en varmepumpe, som skal forsyne Nordborg Resort.

Varmepumpen vil skabe et solidt fundament for fremtidig vækst og udvikling i området, da det vil åbne op for muligheder om sektorkobling, hvor vi f.eks. vil have mulighed for at bruge overskudsvarmen fra et Power-to-x anlæg til at producere fjernvarme.

Første spadestik til byggeriet af den nye fjernvarmepumpe blev taget d. 7. november 2024, og byggeriet forventes afsluttet i slutningen af 2024.

Vigtigt led i den grønne omstilling

Varmepumpen skal i første omgang forsyne Nordborg Resort med varme. Den kommende varmepumpe er et vigtigt led i den grønne omstilling og vil bidrage positivt til denne, da det er en vedvarende energikilde, som er uafhængig af biobrændsel.

Fakta om varmepumpen

  • Kapacitet: Varmepumpen har en kapacitet på 8,5 MW
  • Forventet årsproduktion: 14.000 MWh
  • Planlagt afslutning af byggeriet: Slutningen af 2024
  • Planlagt drift: I drift fra primo 2025