Toilettets dag 2023

Nyheder

Søndag d. 19. november er det World Toilet Day også kaldt Toilettets dag, som er den internationale mærkedag udnævnt af FN for at gøre opmærksom på, at der er mere end 3,5 milliarder mennesker i verden, der lever uden et toilet. Dette udgør en række miljømæssige og sundhedsskadelige konsekvenser til følge.

Pas på dit afløb – det tåler ikke alt

Når du passer på dit afløb, er du med til at sikre, at vores systemer fungerer som de skal. På den måde undgår du propper i dit afløb, og vi kan rense dit spildevand uden problemer ude på vores renseanlæg.

Hvis du smider alt ned i toilettet, kan det sætte sig fast ude i vores pumpestationer eller på vores renseanlæg, og skade vores systemer, så vi har sværere ved at rense spildevandet.

Hvad må komme i toilettet?

Kun to ting må komme i dit toilet:

  1. Det, der kommer ud af kroppen
  2. Toiletpapir

Hvad må ikke komme i toilettet?

Hår, vatpinde, vådservietter, kemikalier og medicinrester.

Hår fra børsten samler sig i store hårbolde, som blokerer afløbet samtidig med, at mange andre ting kan sætte sig fast i håret. Hår skal derfor i skraldespanden.

Vatpinde skal også i skraldespanden – de bliver nemlig heller ikke opløst, men risikerer at sætte sig fast og stoppe afløbet.

Vådservietter, som man typisk bruger til babyer, er fremstillet af fibre, der danner propper og som kun langsomt bliver opløst. Derfor skal vådservietter i skraldespanden og ikke i toilettet.

Kemikalier er farligt affald – og derfor skal du aflevere dem på genbrugspladsen.

Medicinrester skal du altid aflevere på apoteket.

Video til spildevandets rejse

Se videoen hvor du kan følge spildevandets rejse fra du skyller ud i toilettet, til det kommer ud på vores renseanlæg.