Alle pumpestationer er oppe at køre igen

Nyheder

Efter stormfloden ramte Sønderborg Kommune, og skabte højvande fra fredag-lørdag, blev vi nødsaget til at lukke for flere af vores pumpestationer.

Alle vores pumpestationer er oppe at køre igen, og alle kan nu igen komme af med spildevandet – skylle ud, vaske tøj osv.

Der er heller ikke længere nogen grund til at spare på vandet, så I kan nu bruge af vandet og komme med spildevandet som inden stormfloden ramte.

Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?

Du skal først undersøge om dine forsikringer dækker skaderne. Du kan kigge i forsikringsbetingelserne eller kontakte dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.

Hvis skaden ikke er omfattet af dine forsikringer, og du bor i et område, hvor der er erklæret stormflod, skal du anmelde skaden i Naturskadebasen. Du kan selv anmelde den eller bede dit forsikringsselskab om hjælp til at gøre det.

Det vil være dit eget forsikringsselskab, der afgør, om du kan få erstatning fra ordningen. Afgørelsen afhænger af dine konkrete forhold, og du vil sandsynligvis få besøg af en taksator, før afgørelsen kan træffes. Er du ikke enig i dit forsikringsselskabs afgørelse, er der mulighed for at klage til Naturskaderådet.

Hvis din grund eller dit hus er blevet berørt i forbindelse med stormfloden, kan du her finde informationer om, hvad du kan gøre i diverse situationer.

Besøg naturskaderådets hjemmeside

Hvad gør SONFOR?

SONFOR kan ikke hjælpe dig hvis din kælder står under vand. Det er dit forsikringsselskab, der skal hjælpe dig i den situation. Det er vores ansvar at aflede dit spildevand i huset fra stueplan – du har selv ansvaret for at aflede spildevand fra kælderen og sikre din kælder mod oversvømmelser.