SONFOR og European Energy sælger aktiemajoriteten i Lillebælt Syd

Nyheder

Visualisering af vindmølleparken i Lillebælt.

Sammen med European Energy har vi underskrevet en aftale med franske TotalEnergies om salg af aktiemajoriteten i vores havmølleprojekt, Lillebælt Syd. Dermed er projektet kommet et stort skridt nærmere en etablering. Det bringer os tættere på visionen om CO2-neutralitet i Sønderborg i 2029 og på at bidrage til produktionen af grøn strøm i Danmark.

Læs mere om projektet på www.lillebaeltsyd.dk.

Lillebælt Syd ejes af Lillebælt Vind A/S, der inden købet var ejet 50-50 af SONFOR og European Energy. Efter handlen ejes Lillebælt Vind af TotalEnergies 72,25%, SONFOR 15% og European Energy 12,75%.

Det er et stærkt ejerskab, der nu står bag havvindprojektet Lillebælt Syd. TotalEnergies har de erfaringsmæssige og økonomiske muskler til at bygge projektet, European Energy har mange års erfaring med udvikling af vindenergiprojekter, og SONFOR sikrer den lokale forankring af projektet. Havvindparken er afgørende for Sønderborgs-områdets mål om at blive CO2 neutral i 2029, og den skal indgå i områdets udvikling af sektorkobling i energi- og forsyningssektoren.

Ellen Trane Nørby, formand for SONFOR.

Med ProjectZero har vi i Sønderborg siden 2007 arbejdet målrettet på at blive CO2-neutral i 2029. For at komme helt i mål skal de store sektorer lokalt samarbejde på tværs om energiproduktion og -forbrug, og her bliver havvindprojektet sammen med en kommende Power-to-X (PtX) omdrejningspunktet.

Jeg er meget glad for, at vi nu er et kæmpe skridt nærmere målet og kan ane konturerne af vindmøller i Lillebælt, der producerer grøn strøm. Efter flere års målrettet arbejde står vi lige foran Energistyrelsens godkendelse af miljøkonsekvensrapporten, og vi forventer at få etableringstilladelse til sommer. Timing med et styrket ejerskab, der kan eksekvere, er helt perfekt.

Tom Hartvig Nielsen, formand for Lillebælt Vind

I SONFOR vil vi udvikle en kobling af havmølleparken og PtX til andre dele af forsyningssektoren. Formålet er, at den enes restprodukt bliver den andens værdifulde ressource, fx vil vores renseanlæg kunne levere renset spildevand til en teknisk vandproces til brug i PtX’en, og overskudsvarmen fra PtX’en vil kunne bruges direkte i fjernvarmenettet.

Salget af Lillebælt Syd er vigtig for SONFOR, da vi som kommunalt ejet forsyningsselskab hverken kan eller skal etablere og drifte et så stort risikofyldt energiprojekt som en havmøllepark. Vi satser i stedet på partnerskaber mellem energi- og forsyningsvirksomheder for at bygge den mest energieffektive og optimerede infrastruktur i Sønderborg-området. Denne sammenkobling af sektorer bliver til gavn for klimaet og til glæde for forbrugerne i hele Sønderborg-området.

Ellen Trane Nørby, formand for SONFOR.

Læs pressemeddelelse om salget.

Fakta om Lillebælt Syd

Projektet Lillebælt Syd ejes af Lillebælt Vind A/S, der inden købet var ejet 50-50 af SONFOR og European Energy. Efter handlen ejes Lillebælt Vind af TotalEnergies 72,25%, SONFOR 15% og European Energy 12,75%. Projektet er et Åben-Dør-projekt under Energistyrelsen. Projektet står foran godkendelse af miljøkonsekvensrapporten med offentlig høring og borgermøde i februar-marts 2024. Projektet på 11 stk. 15 MW møller forventes at få etableringstilladelse i midten af 2024.

Projektet Lillebælt Syd er afgørende for ProjectZeros målsætning om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029. Havvindmølleparken er med til at sikre, at der er strøm nok til den grønne omstilling, hvor olie og gas erstattes med el. Strømmen fra vindmølleparken skal både forsyne Sønderborgområdets stikkontakter og et planlagt Power-to-X anlæg, der skal producere grønne brændstoffer til fly og skibe.

En Megafonundersøgelse foretaget i november 2022 i Sønderborg og Assens​ kommune har afdækket borgernes holdning til Lillebælt Syd Vindmøllepark. Undersøgelsen viser, at der på tværs af kommunerne er rigtig stor opbakning til projektet, som der er et udbredt kendskab til blandt borgerne i begge kommuner.

Bitten & Mads Clausens Fond og Linak har sammen med Energinet.dk og Sønderborg Kommune bakket op med delvis finansiering af forundersøgelsen. Politisk har byrådet i Sønderborg fra start stået samlet bag havmølleprojektet som et væsentligt bidrag til at nå ProjectZero målet.

Læs mere om projektet på www.lillebaeltsyd.dk.