Sønderborg forsyning bliver SONFOR

Nyt fra SONFOR

Sønderborg forsyning ændrer officielt navn til SONFOR med opdatering af logo i bybilledet. Med den nye identitet ønsker selskabet at styrke dets position som en nøgleaktør, der gør den grønne omstilling til virkelighed for Sønderborg-området.  

Her ses det opdaterede logo for SONFOR.

Det tidligere Sønderborg Forsyning har skiftet navn til SONFOR. Det ”nye” navn har i folkemunde længe været kaldenavn for virksomheden og er derfor et naturligt skift, fortæller direktør Christian Udby:

”Vi eksisterer i en symbiose med borgerne i Sønderborg Kommune. Alt vi gør, gør vi for dem – og vi kan kun nå vores mål i fællesskab. Vi kan gøre det muligt at genanvende mere, men det er kunderne som sorterer i dagligdagen. Vi kan rejse skov for at beskytte grundvandet, men vi lykkes kun, hvis vi alle også dropper giften i haven. Når vores vigtigste samarbejdspartner kalder os SONFOR – så vil vi gerne hedde SONFOR. Vi er nemlig sammen om målet med en grønnere hverdag,” fortæller direktør, Christian Udby og uddyber baggrunden for, at navneskiftet sker nu:  

”Vi vil mere,” begynder Udby og fortsætter, ”Selskabets ansvar har historisk været at sørge for sikker forsyning i lokalsamfundet. Men vi og verden har forandret os, og i dag er SONFOR mere end det. Vi er også dem, som gør den grønne omstilling til virkelighed.”

Christian Udby, Direktør i SONFOR

Det store ansvar med at bygge den infrastruktur, som skal sikre en bæredygtige fremtid i Sønderborg-området, er med til at gøre et navneskift nødvendigt. Det understreger bestyrelsesformand, Ellen Trane Nørby: 

”I bund og grund handler vores navneændring om at sætte endnu mere tempo på den grønne omstilling. SONFOR er kundernes, kommunens og medarbejdernes grønne motor i dagligdagen. Det er her vi implementerer grønne varmeløsninger, sikrer rent vand, cirkulær affaldshåndtering og på sigt en sektorkoblet, energieffektiv forsyning. Det er en kæmpe og kompleks opgave, og navnet SONFOR dækker opgaven og hele kommunen bedre, og illustrerer på samme tid den store indsats vores medarbejdere gør hver dag for at sikre, at Sønderborg Kommune er et bæredygtigt sted at bo og gro for mennesker og virksomheder.” fortæller Ellen Trane Nørby, bestyrelsesformand for SONFOR.

Ellen Trane Nørby, Bestyrelsesformand for SONFOR

Beslutningen om navneændringen blev truffet på selskabets årlige generalforsamling i maj. Og nu er SONFOR klar med et opdateret logo og visuelt udtryk til at følge det nye navn. Derfor vil man begynde at se det nye navn rundt om i bybilledet og hverdagen. Det fortæller SONFORs næstformand Tom Hartvig om:

”Vi har gennemført processen med navneskift, så bæredygtigt som muligt – både af hensyn til miljø og økonomi. Et par eksempler er, at vi har ventet med logoskiftet til, at SONFOR skulle have nyt arbejdstøj alligevel; vi ændrer først farver på bilerne, når de naturligt skal udskiftes; og vi kommer til at opbruge de trykmaterialer, som vi allerede har på lager med det ”gamle” logo, før vi producerer nye. Det gør, at man vil kunne opleve at støde på både det ”gamle” og det ”nye” logo sideløbende i den kommende tid,” afslutter Tom Hartvig.

Tom Hartvig, næstformand i bestyrelsen for SONFOR

Om SONFOR

SONFOR sikrer en hverdag med vand, spildevand, varme, energi, og renovation på en måde, der respekterer vores planet og dens ressourcer. SONFOR arbejder til dagligt sammen med mennesker og virksomheder i Sønderborg-området om en grønnere hverdag for os alle ud fra en høj ambition og overbevisningen om, at det vi gør i dag, skal give et bedre sted videre til de næste generationer.