Ny chefprojektleder skal styrke projektet om en ny spildevandsløsning

Nyheder

Spildevandet i Sønderborg skal i fremtiden renses bedre og mere effektivt. Derfor har vi længe haft planer om at bygge et nyt, moderne renseanlæg. For at lede projektet til den næste fase, og samtidig bl.a. sikre en større grad af digitalisering, har vi ansat en ny chefprojektleder, der har mange års erfaring fra Danfoss.

Der er ingen tvivl om, at Sønderborg skal have en effektiv og fremtidssikret spildevandsløsning. Spørgsmålet er, hvordan det opnås bedst. Gennem længere tid har der været planer om et stort centralt renseanlæg på Kær, men af forskellige årsager er projektet blevet forsinket. Nu har vi ansat en ny projektleder Dennis Bødewadt Carstensen, der skal favne det samlede projekt, og sikre, at vi finder den mest optimale løsning.

Vi genbesøger i øjeblikket baggrunden for den oprindelige løsning. Det er en slags tryktest af de undersøgelser og forudsætninger, der ligger til grund for beslutningen om at samle alt spildevandet i et centralt anlæg. Valget af den oprindelige løsning er efterhånden ved at have nogle år på bagen, så derfor vil vi sikre os, at vi vælger den bedste løsning, set med nutidens briller. Vi skal være i stand til at udvide og tilpasse os til de krav, der måtte komme i fremtiden, på en smart måde.

Chefprojektleder, Dennis Bødewadt Carstensen

Digitalisering og smarte anlægssnitflader spiller en vigtig rolle i en fremtidssikret spildevandsløsning

Formålet med spildevandsprojektet, der er det største nogensinde i Sønderborg Kommune, er at optimere og løfte den samlede spildevandsløsning til gavn for vandmiljøet i hele kommunen.

Vi kan virkelig meget med nye teknologier. Lige nu ser vi på, hvordan vi får mest miljø for pengene. Det betyder blandt andet en større grad af digitalisering og integration af kunstig intelligens – både med hensyn til de tekniske løsninger, der er til rådighed nu, men også med henblik på snitflader til potentielle muligheder, der måtte komme i fremtiden. Der er mange ting, der kan gøres smartere i dag, og de synergier, skal vi udnytte, så det bliver både billigere og mere effektivt i forhold til drift og vedligehold – og dermed også for kunderne. –

Chefprojektleder, Dennis Bødewadt Carstensen

Der er ingen tvivl om, at med ansættelsen af Dennis, har vi fået et reelt kompetenceløft inden for digital transformation i SONFOR. Det er vigtigt, for vi har store ambitioner i forhold til at skabe en grønnere hverdag og fremtid for kunderne, og det kræver især en større grad af digitalisering i de store projekter. Så vi er meget glade for at have fået en ny chefprojektleder, der kan hjælpe med at forberede fremtidens infrastruktur.

Direktør i SONFOR, Christian Udby.