Vi holder prisen på fjernvarme på Nordals i ro

Fjernvarme

På trods af rentestigninger og inflation holder vi taksterne for 2024 i ro for vores fjernvarmekunderne på Nordals. Samtidig afventer vi projektgodkendelse i december i forhold til udrulningen i Dyndved, så endnu flere kan få glæde af den bæredygtige, stabile varmeløsning.

Nu hvor kulden for alvor får fat, har vi gode nyheder til vores fjernvarmekunderne på Nordals. Varmepriserne for 2024 holdes uændret. Det blev besluttet og godkendt på vores bestyrelsesmøde den 30. november.

Det er utrolig vigtigt, at vi kan fastholde prisen på fjernvarme, så vi sammen med vores kunder kan sikre en grønnere hverdag. Fjernvarmen er også en vigtig del i SONFORs ambition om sektorkobling, hvor fx billigere overskudsvarme fra et Power-to-X anlæg i fremtiden vil kunne genbruges direkte som fjernvarme på Nordals.

Ellen Trane Nørby, bestyrelsesformand i SONFOR

Udmeldingen om at fastholde prisen kommer efter en længere periode med generel energikrise, leveringsusikkerhed, inflation og generelle prisstigninger, men det kommende år ligger prisen for fjernvarme altså stabilt til gavn for vores eksisterende kunder og de kommende.

Fjernvarme er en af de mest grønne og stabile løsninger, der findes. Vi glæder os over, at så mange kunder i vores fjernvarmeområde vælger fjernvarmen til, og at taksterne holdes i ro på trods af, vi har et nyetableret fjernvarmenet.

Tom Hartvig Nielsen, næstformand i SONFOR

Yderligere udvidelse af fjernvarmenettet på Nordals er på tegnebrættet. Næste fase omfatter Dyndved, hvor vi forventer, at Sønderborg Kommune godkender projektforslaget som planlagt i december. Herefter skal vi søge om tilskud fra fjernvarmepuljen, der for nyligt blev en del af finansloven 2024-aftalen.

Dyndved skal selv bære etableringsomkostningerne og er derfor afhængig af tilskuddet, men de faste omkostninger på Nordals, vil der på sigt være flere om at dele.

Det er en helt afgørende brik i den grønne omstilling, at vi får udfaset de fossile brændstoffer til fordel for mere bæredygtige løsninger, og at vi gør os uafhængige af naturgas. Her spiller fjernvarme en væsentlig rolle, og regeringens udmelding er vigtig for vores grønne ambitioner i SONFOR.

Ellen Trane Nørby, bestyrelsesformand i SONFOR

Fakta om SONFOR Varme

Fjernvarmeværket i Nordborg fyrer med halm, hvilket har en kort CO2-cirkulationstid i forhold til andre brændsler så som kul, olie eller naturgas, og derfor giver CO2-neutral fjernvarme.

Antal tilsluttede fjernvarmekunder

  • Der er 2507 tilsluttede fjernvarmekunder
  • Der er 2130 underskrevne kontrakter
  • Der forventes at få i alt 3500 husstande med på fjernvarmenettet
  • I Dyndved har SONFOR potentielt 63 kunder, hvoraf de 45 kunder har lavet en forhåndstilkendegivelse for fjernvarme. Der er endnu ikke udarbejdet eller underskrevet endelige kontrakter.