Status for fjernvarme på Nordals

Fjernvarme

Det skrider frem ad for os med den grønne fjernvarme på Nordals. Al gravearbejde i Nordborg er næsten færdiggjort, de første huse i Guderup har allerede fået vand på rørene, og der er flere områder på vej.  Derudover er Dyndved kommet med i vores fjernvarmeplaner, og vi er i gang med at udarbejde et projektforslag til Sønderborg Kommune.

I starten af året begyndte vi at undersøge flere potentielle fjernvarmeområder, hvor resultatet var, at der var opbakning til at få lagt fjernvarme ind i Dyndved, mens de øvrige landsbyer desværre ikke opnåede tilstrækkelig tilslutning. I Stevning var vi tæt på at have nok tilslutninger, men efter nærmere undersøgelse var det ikke muligt at finde en fordelagtig løsning for området.

Nu arbejder vi videre med et projektforslag til fjernvarme i Dyndved, som skal sendes ind til Sønderborg Kommune. De har indtil udgangen af 2023 til at godkende projektforslaget. Når projektforslaget er godkendt, afhænger etableringen af fjernvarme af, hvor mange af dem, der har tilkendegivet interesse, der også har underskrevet den endelige kontrakt. Derefter kan vi lave en konkret plan for udrulningen. De berørte borgere bliver orienteret i god tid.

Vi vil løbende holde borgerne i Dyndved opdateret om vores arbejde med fjernvarme.