Vi har haft besøg af Green Power Danmark

Fjernvarme

Kristian Jensen fra Green Power Denmark besøgte os for at se, hvordan vi arbejder med at omstille forsyningen til at være eldrevet og sammenkoblet. 

I denne uge mødtes vores direktør og formandskab ved SONFOR med Kristian Jensen, adm. Direktør for Green Power Denmark og tidl. Minister, og fremviste byggeriet af den nye varmepumpe på Nordals.  

Når varmepumpen står færdig, kan den omdanne grøn strøm til varme, hvilket gør den til et godt eksempel på den elektrificering af vores samfund, som både vi ved SONFOR og Green Power Denmark arbejder for. Kristian Jensen fortalte under besøget:

Jeg er kommet her til Sønderborg af to klare grunde. Først for at høre om SONFORs nye varmepumpe. Det er et super eksempel på, hvordan el- og varmesektoren bliver partnere i forhold til at lave en grøn omstilling for kunderne. Og der er SONFORs indsats for at få de forskellige forsyningssektorer i sammenspil meget unikt i forhold til, hvad andre kommuner gør

Kristian Jensen, adm. Direktør for Green Power Denmark

Udover en klar interesse i varmepumpeprojektet, var Kristian Jensen også kommet for at høre om åben-dør projektet Lillebælt Syd vindmøllepark, som SONFOR er medejer af.

Og besøget glæder formandskabet for vores bestyrelse.

Jeg er glad for den interesse, der er for de projekter, som SONFOR har gang i,” sagde Tom Hartvig Nielsen, næstformand i SONFOR, og formanden Ellen Trane Nørby tilføjede:

Vi har brug for gode samarbejdspartnere både lokalt og nationalt, hvor vi i SONFOR kan dele ud af vores viden og samtidigt slå os sammen med andre på områder, hvor lovgivningen ikke understøtter de ambitioner, som vi har i forhold til en CO2-neutral kommune.”

Ellen Trane Nørby, bestyrelsesformand i SONFOR