Fjernvarmen kommer til Dyndved

Fjernvarme

Fjernvarmeområdet på Als står til at blive udvidet med byen Dyndved

Borgerne i Dyndved kan så småt begynde at glæde sig til at få stabil, grøn fjernvarme, mens der ikke var tilslutning nok i Oksbøl, Broballe, Mjels og Elstrup. I Stevning var tilslutningen tæt på kravet, så mulighederne bliver undersøgt yderligere. Det står klart, efter vi har afsluttet en længere screeningsproces med infomøder og involvering i landsbyerne.

Den grønne omstilling skal blive til virkelighed. Det er vores ambition, som leverandør af fjernvarme til Nordals. Derfor bliver fjernvarmeområderne løbende udvidet, så endnu flere kan få opvarmet deres hjem med CO2-neutral varme fra anlægget i Nordborg. Senest blev tilbuddet givet til landsbyerne Dyndved, Oksbøl, Broballe, Mjels, Stevning og Elstrup, hvor der i den forbindelse blev holdt infomøder i tæt samarbejde med de lokale landsbylaug.

Mere end 300 mennesker har deltaget i møderne, så der har været et flot fremmøde, og vi har oplevet stor interesse for fjernvarmen. Det er vigtigt for os at få udbredt kendskabet til fjernvarmen, som både kan bidrage til at sænke CO2-udledning og øge energieffektiviteten

Christian Udby, direktør i SONFOR.

Den britiske minister-delegation bliver præsenteret for fjernvarmeværket.

Fjernvarme kræver bred tilslutning

For at få fjernvarme kræver det, at størstedelen af borgerne i en by angiver, at de gerne vil tilkobles. Tidsfristen for forhåndstilkendegivelserne i de nævnte landsbyer var 5. juni 2023, og resultatet er, at der er opbakning til at få lagt fjernvarme ind i Dyndved, mens de øvrige landsbyer desværre ikke opnåede tilstrækkelig tilslutning.

Vi er meget glade for, at borgerne i Dyndved bakker op om projektet. Velkommen til som fjernvarmekunder. Vi glæder os til at levere grøn og nem fjernvarme til jer. For fjernvarme er en økonomisk rentabel og miljøvenlig opvarmningsform. Og på samme tid er fjernvarmen stabil og løber aldrig tør, så man er altid sikret CO2-neutral varme i sin radiator.

Christian Udby. Direktør i SONFOR.

Processen for fjernvarme til Dyndved går i gang

Vi indsender nu et projektforslag til fjernvarme i Dyndved til Sønderborg Kommune. Når projektforslaget er godkendt, afhænger etableringen af fjernvarme af, hvor mange af dem, der har tilkendegivet interesse, der også har underskrevet den endelige kontrakt. Derefter kan der laves en konkret plan for udrulningen. De berørte borgere bliver orienteret i god tid.

Ingolf Nielsen, Varmechef i SONFOR.

Borgerne i Dyndved, Oksbøl, Broballe, Mjels, Stevning og Elstrup er blevet orienteret direkte om resultaterne.

Det videre forløb

  • Sønderborg Forsyning sender et projektforslag for fjernvarme til Dynved til Sønderborg Kommune, som skal godkende projektforslaget. Kommunen har tidsfrist indtil slut 2023.
  • Herefter afhænger udrulningen af fjernvarme af, hvor mange, der skriver kontrakt.
  • I Stevning vil Sønderborg Forsyning undersøge om der kan findes en løsning. De vælger at kigge på muligheder, fordi tilslutningen i Stevning var tæt på at være tilstrækkelig.