Invitation til borgermøde om Lillebælt Syd

Nyheder

Vil du vide, hvordan vindmøllerne påvirker miljøet? Så kom til borgermøde om miljøkonsekvensrapporten.

Tid og sted:

Tirsdag den 12. marts, kl. 18.00-21.00
Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1, 6400 Sønderborg.

Mødet live streames, så du kan også deltage hjemmefra. Mødet kan live streames her.

Lillebælt Vind, SONFOR og European Energy er nu klar med resultaterne af forundersøgelsen til Lillebælt Syd Vindmøllepark og inviterer derfor til borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af miljøkonsekvensrapporten.

På mødet kan du høre om vurderingen af miljøkonsekvenserne for bl.a.:

  • Havdelen: Marsvin, flagermus, fugle, Natura2000, støj og visualiseringer af vindmøllerne
  • Landdelen: Løvfrø, padder, vandløb, støj og visualiseringer af transformerstationerne

På borgermødet kan du høre oplæg om miljøkonsekvensrapportens undersøgelser og vurderinger, og du får mulighed for at stille spørgsmål til rapporten og den videre proces.

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af COWI, der på mødet præsenterer undersøgelsen og resultaterne. Udover COWI vil repræsentanter fra Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Energinet og projektejer deltage ved præsentationen.

Tilmelding er ikke nødvendig. Vi håber at se dig

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet for fire scenarier, der kan give en energiproduktion svarende til energiforbruget i 160.000 husstande. Projektejerne har søgt om etableringstilladelse til scenarie 1 med 11 møller på 15MW. Læs mere om projektet på: www.lillebaeltsyd.dk

Efter mødet er du godt klædt på til at kunne indsende et skriftligt høringssvar med dine kommentarer til projektet. Høringsperioden løber fra den 1. marts til den 26. april 2024.