Sammen om_mere genbrug

Når vi affaldssorterer, er vi med til at skåne miljøet for CO2 udledning

Genbrug og genanvendelse gør en forskel

Ved at sortere vores affald, kan vi sammen gøre en forskel for miljøet. I Sønderborg Kommune indsamler vi 10 forskellige slags affald: restaffald, madaffald, papir/pap og glas, mad- og drikkekartoner/Plastik og metal, farligt affald og tekstil.

Når vi sorterer vores affald kan vi via. genanvendelse og genbrug spare på klodens knappe ressourcer. Genanvendelse fører nemlig til mindre udledning af CO2. Ifølge Miljøministeriet vil miljøet årligt blive sparet for 589.000 kilo CO2, hvis alle danskere sorterer deres husholdningsaffald i stedet for at sende det til forbrænding. Det svarer til den totale udledning af CO2 for 70.000 danskere – eller CO2-udledningen ved afbrænding af mere end 200.000 tons kul.

Dit affald kan få nyt liv

 • Tegl og beton kan genanvendes som stabil grus
 • Restaffald bliver brændt af og omsat til varme og strøm.
 • Madaffald kan genanvendes som biogas
 • Hård og blød plast kan blive brugt til produktion af ny plast
 • Flamingo kan smeltes om og bruges til plast
 • Tekstiler kan genanvendes til isolering, måtter, klude ol.
 • Metal kan smeltes om og bruges til nyt jern
 • Haveaffald kan nedbrydes og bruges til ny jord til kommunens haver
 • Træ kan blive brugt til produktion af papir
 • Tørt pap kan genanvendes som nyt pap
 • Tegl og beton kan genanvendes som stabil grus
 • Farligt affald kan ikke genanvendes men bliver bortskaffet på forsvarligt vis

Vi indsamler 10 slags affald

I 2020 kom regeringen med et ambitiøst udspil til fremtidens affaldssortering. Derfor er der nu 10 forskellige typer, som vi skal sortere vores affald i. De 10 forskellige slags affald vi indsamler er; restaffald, madaffald, papir/pap og glas, mad- og drikkekartoner/Plastik og metal, farligt affald og tekstil.

Farligt affald i Miljøkassen

Miljøkassen gør det muligt at samle og opbevare dit miljøfarlig affald – og bortskaffe affaldet på en nem, miljørigtig og forsvarlig måde.

Når Miljøkassen er fyldt, stiller du den ganske enkelt ud sammen med dine affaldsbeholdere, inden skraldemanden kommer. Så tager skraldemanden den fyldte Miljøkasse med – og stiller en ny, tom kasse til dig.

Du kan læse mere om Miljøkassen her.

Madaffald og restaffald

Tidligere sendte vi i Sønderborg kommune mere end 6.000 ton madaffald til forbrænding. Nu omdanner vi i stedet madaffaldet til biogas nok til at producere strøm til næsten 1.000 husstande i et år.

Vil du vide mere, om hvad madaffald er og de poser, du får til at indsamle det i? Så finder du svarene her.

Pap og papir i det ene rum – glas i det andet

I din genbrugsbeholder har pap og papir sit eget eget rum, og det samme gælder glas.

Derfor skal plastikfolien skal af paprammen til sodavand – for pap og plastik skal i hvert sit rum, og metallåget på syltetøjsgalsset skal tages af, så det kan komme i rummet til metal.

Er du i tvivl om sorteringen? Så prøv vores Sorteringsguide – her kan du søge på mere end 400 forskellige materialer og genstande. Og fandt du ikke det, du var i tvivl om, kan du stille spørgsmål og få hurtigt svar.

Mad- og drikkekartoner og Plastik

Med den nye affaldsordning skal du ikke længere se forskel på blød og hård plast – nu skal alt plastik nemlig i samme rum!

Du skal også aflevere mad- og drikkekartoner, der skal i samme rum som plastik. Det er der en rigtig god grund til:

Kartoner, der har indeholdt f.eks. yoghurt eller mælk vil næsten altid være våde eller indeholde små rester. Hvis de våde og beskidte kartoner bliver blandet med papir og pap i genbrugsbeholderen, bliver papir og pap også beskidt og vådt – og så kan vi ikke genanvende det.

Plastik derimod må gerne blive vådt, og hvis der kommer lidt mælk eller tomatsauce på. kan det bare blive vasket af.


Tekstilaffald

Fra d. 1. juli begyndte vi at indsamle tekstilaffald ved husstandene, så nu er det blevet endnu nemmere for dig at sortere dine slidte tekstiler, så de kan blive genanvendt som nye tekstiler.

Alle husstande har modtaget en pakke med 10 poser, som skal anvendes til at indsamle de slidte tekstiler. De slidte tekstiler skal være rene, tørre og fri for mug, når du sorterer dem.

Når din pose til tekstilaffald er fyldt, skal du binde de fire ende sammen, så der stadig kan komme luft ind og ud af posen, og lægge den ned i din genbrugsbeholder til “papir og pap”.

Tøj og tekstiler der kan genbruges skal du fortsat afleveres i genbrugsbutikker eller ved nødhjælpsorganisationer, så andre kan få glæde af dem.

Du kan læse mere om indsamling af tekstilaffald her.