Genbrug og genanvendelse gør en forskel

Når vi affaldssorterer, er vi med til at skåne miljøet for CO2 udledning

Du er med til at gøre en forskel, når du sorterer dit affald. For når du sorterer dit affald, sørger SONFOR for, at dit affald bliver genanvendt til nye produkter og sammen kan vi skåne miljøet og spare på klodens knappe ressourcer.

Ifølge Miljøministeriet vil miljøet årligt blive sparet for 589.000 kilo CO2, hvis alle danskere sorterer deres husholdningsaffald i stedet for at sende det til forbrænding.

I Sønderborg Kommune indsamler vi hele 10 forskellige slags affald fra husholdninger; restaffald, madaffald, og glas, mad- og drikkekartoner/Plastik og metal, farligt affald og tekstil.

Dit affald kan få nyt liv

Her kan du se, hvad dit affald kan genanvendes som.

  • Restaffald bliver brændt af og omsat til varme og strøm
  • Glas bliver genanvendt i produktionen til nye glasmaterialer
  • Madaffald kan genanvendes som biogas
  • Hård og blød plast kan blive brugt til produktion af ny plast
  • Mad- og drikkekartoner indeholder papirfibre, som kan genanvendes i nye papirprodukter.
  • Tekstiler kan genanvendes til isolering, måtter, klude ol.
  • Metal kan smeltes om og bruges til nyt jern
  • Tørt pap kan genanvendes som nyt pap
  • Papir bliver genanvendt som råmateriale til nye papirprodukter
  • Farligt affald kan ikke genanvendes men bliver bortskaffet på forsvarligt vis

Vi indsamler 10 slags affald

Vi skal genanvende så meget som muligt, for at spare på jordens knappe ressourcer. Derfor indsamler vi i Sønderborg Kommune 10 forskellige slags affald; restaffald, madaffald, og glas, mad- og drikkekartoner/Plastik og metal, farligt affald og tekstil.

Farligt affald i Miljøkassen

Miljøkassen gør det muligt at samle og opbevare dit miljøfarlig affald – og bortskaffe affaldet på en nem, miljørigtig og forsvarlig måde.

Når Miljøkassen er fyldt, stiller du den ganske enkelt ud sammen med dine affaldsbeholdere, inden skraldemanden kommer. Så tager skraldemanden den fyldte Miljøkasse med – og stiller en ny, tom kasse til dig.

Du kan læse mere om Miljøkassen her.

Madaffald og restaffald

Tidligere sendte vi i Sønderborg kommune mere end 6.000 ton madaffald til forbrænding. Nu omdanner vi i stedet madaffaldet til biogas nok til at producere strøm til næsten 1.000 husstande i et år.

Vil du vide mere, om hvad madaffald er og de poser, du får til at indsamle det i? Så finder du svarene her.

Pap og papir i det ene rum – glas i det andet

I din genbrugsbeholder har pap og papir sit eget eget rum, og det samme gælder glas.

Derfor skal plastikfolien skal af paprammen til sodavand – for pap og plastik skal i hvert sit rum, og metallåget på syltetøjsgalsset skal tages af, så det kan komme i rummet til metal.

Er du i tvivl om sorteringen? Så prøv vores Sorteringsguide – her kan du søge på mere end 400 forskellige materialer og genstande. Og fandt du ikke det, du var i tvivl om, kan du stille spørgsmål og få hurtigt svar.

Mad- og drikkekartoner og Plastik

Plast og mad- og drikkekartoner skal afleveres i samme rum. Det skal de, da vi har mulighed for at adskille den udvendige og indvendige plastikfolie på kartonerne og genanvende papirfibrene i nye papirprodukter.

Kartoner, der har indeholdt f.eks. yoghurt eller mælk vil næsten altid være våde eller indeholde små rester. Hvis de våde og beskidte kartoner bliver blandet med papir og pap i genbrugsbeholderen, bliver papir og pap også beskidt og vådt – og så kan vi ikke genanvende det.

Plastik derimod må gerne blive vådt, og hvis der kommer lidt mælk eller tomatsauce på. kan det bare blive vasket af.


Tekstilaffald

Fra d. 1. juli 2023 begyndte vi at indsamle tekstilaffald ved husstandene, så nu er det blevet endnu nemmere for dig at sortere dine slidte tekstiler, så de kan blive genanvendt som nye tekstiler.

Alle husstande har modtaget en pakke med 10 poser, som skal anvendes til at indsamle de slidte tekstiler. De slidte tekstiler skal være rene, tørre og fri for mug, når du sorterer dem.

Når din pose til tekstilaffald er fyldt, skal du binde de fire ende sammen, så der stadig kan komme luft ind og ud af posen, og lægge den ned i din genbrugsbeholder til “papir og pap”.

Tøj og tekstiler der kan genbruges skal du fortsat afleveres i genbrugsbutikker eller ved nødhjælpsorganisationer, så andre kan få glæde af dem.

Du kan læse mere om indsamling af tekstilaffald her.