Priser

Her kan du se vores priser på affald, vand, spildevand og varme

Sønderborg Forsynings takster og priser

Her kan du se de priser og takster, der gælder for Sønderborg Forsyning

Hvornår får du din regning?

Som kunde ved Sønderborg Forsyning får du din årsopgørelse i begyndelsen af april.

Du betaler i alt to acontorater i løbet af året – en i starten af april sammen med årsopgørelsen (1. acontorate) og en i oktober måned (2. acontorate).

Forstå din regning

Hvad betyder acconto, og hvad dækker det faste genbrugsgebyr? Hvis du har svært ved at forstå begreberne på din regning, kan du få hjælp her.