Forstå din regning

Tilmeld dig betalingsservice, se tidligere regninger og meget mere

Har du spørgsmål til din regning?

Her kan du se, hvad de forskellige poster på regningen betyder, og hvad du betaler for.

Priser og takster – SONFOR

Her finder du alle vores priser og takster for affald, drikkevand, spildevand og varme.

Hvad betyder ’acontorate’?

Som kunde ved SONFOR betaler du to acontorater i løbet af året – en i starten af april i forbindelse med årsopgørelsen (1. acontorate) og en i oktober måned (2. acontorate).

’Aconto’ betyder kort sagt, at du betaler et fastsat beløb som forskud. Vi beregner, hvor meget du betaler i acontorate ud fra dit forbrug i de forgangne år.

Når dit reelle årsforbrug bliver gjort op, bliver de acontoindbetalinger, du har betalt i løbet af året, modregnet. Har du brugt mere, end vi regnede med, skal du betale lidt mere – eller har du penge til gode.