Forstå din regning

Her kan du se og læse mere om, hvad der står på din regning

Har du spørgsmål til din regning?

Her kan du se, hvad de forskellige poster på regningen betyder, og hvad du betaler for.

Sådan bruger du MinForsyning

For at oprette dig på MinForsyning, skal du første gang bruge kundenummer og aktiveringskode.

  • Hvis du tidligere har fået din regning til sendt på mail, har du fået kundenummer og aktiveringskode i en mail fra os, eller
  • Du kan se dit kundenummer og aktiveringskode på din regning.

Hvad betyder ’acontorate’?

Som kunde ved SONFOR betaler du to acontorater i løbet af året – en i starten af april i forbindelse med årsopgørelsen (1. acontorate) og en i oktober måned (2. acontorate).

’Aconto’ betyder kort sagt, at du betaler et fastsat beløb som forskud. Vi beregner, hvor meget du betaler i acontorate ud fra dit forbrug i de forgangne år.

Når dit reelle årsforbrug bliver gjort op, bliver de acontoindbetalinger, du har betalt i løbet af året, modregnet. Har du brugt mere, end vi regnede med, skal du betale lidt mere – eller har du penge til gode.