PRIVAT      BESØG OS      OM OS

Deponi

Skodsbøl Deponi

Nybølnorvej 26 – 6310 Broager

Åbningstider

Mandag til fredag: 8.00 – 16.00

Faste lukkedage
1. januar, den første mandag og tirsdag i februar, Langfredag, Påskedag samt den 24., 25. og 31. december.
1. maj og Grundlovsdag lukker deponiet klokken 12.

Regler for deponering af affald

Ved enhver aflevering af affald til deponering på Skodsbøl Deponi skal vi have oplyst og registreret følgende på en deklaration:

  • affaldsproducenten (hvem har frembragt affaldet)
  • affaldets karakteristika og oprindelse (hvilke egenskaber har affaldet, og hvilken arbejdsproces har frembragt affaldet)
  • affaldsfraktion og -type

 

Elektronisk deklaration

Deklarationen laves elektronisk. Den skal følge affaldet, og det er affaldsproducenten, som skal udfylde den.

 

Accept af affaldet

Når Sønderborg Forsyning modtager deklarationen, kontrolleres oplysningerne af vores medarbejder, inden for 2 timer. Hvis vi kan acceptere modtagelse af affaldet, sender vi en godkendelse med stregkode retur til brugerens e-mailadresse.

Stregkode

 Transportøren/chaufføren skal bruge stregkoden ved indvejning af affaldet på Skodsbøl Deponi.

Visuel inspektion

Vi foretager visuel inspektion af affaldet på vægten og på deponeringsstedet for at sikre, at affald, der aflæsses på deponiet, overholder modtagekrav for deponeringsegnet affald. De udtages jævnligt læs til speciel kontrol for at se om alle forhold vedrørende deklaration og sortering er overholdt

Løbende affaldsdeklaration

Virksomheder, der som led i produktionen af varer eller udførelse af tjenesteydelser, frembringer veldefineret og entydigt deponeringsegnet affald, kan få en løbende affaldsdeklaration. Det betyder, at det er samme deklaration, som anvendes ved hver aflevering af affald. Virksomheden skal kontakte vores affaldskonsulent, hvis den ønsker en løbende affaldsdeklaration, som udarbejdes for en begrænset tidsperiode.

Jord og slam

Deponiet modtager ikke ren jord eller slam. For yderligere information kontakt Sønderborg Kommunes miljøafdeling, T 8872 4083.