Vores renseanlæg

Vi har fem renseanlæg, der renser spildevandet både mekaniske, biologiske og kemisk

Vores fem renseanlæg

I SONFOR renser vi spildevandet fra næsten alle ejendomme og virksomheder i Sønderborg Kommune.

Kun ganske få ejendomme er i dag ikke tilsluttet den offentlige kloak.

Når vandet løber ud i din køkkenvask eller afløbet i din bruser, bliver det sendt gennem vores kloaksystem. I kloaksystemet sørger vores næsten 600 pumpestationer for, at spildevandet kommer sikkert gennem rørene, der – hvis vi lagde dem alle i forlængelse af hinanden – kunne nå hele vejen fra Sønderborg til Verona i Italien.

Kloaksystemet leder spildevandet til et af vores i alt fem renseanlæg: 

KapacitetBelastetMængdeRensekrav
PEPEm3Organisk stofKvælstofFosfor
Sønderborg57.00030.0004.315.077<15 mg/I<8 mg/I1,5 mg/I
Gråsten52.50020.0001.028.432<15 mg/I<8 mg/I1,5 mg/I
Himmark15.0007.0001.450.735<10 mg/I<8 mg/I1,5 mg/I
Hummelvig5.0002.000585.568<15 mg/I<8 mg/I1,5 mg/I
Broager10.0004.000822.671<10 mg/I<8 mg/I1,5 mg/I
Total 2016139.50063.0008.202.483
Hvad er PE?

PE betyder ‘den mængde spildevand, én person bidrager med’ – dvs. at vores fem renseanlæg samlet har kapacitet, der dækker behovet for 139.500 personer.

I 2016 blev anlæggene belastet med, hvad der svarer til behovet for 63.000 personer.

Nyt højteknologisk renseanlæg

I stedet for at gennemføre omfattende renoveringer af de fire ældre renseanlæg i Gråsten, Broager, Himmark og Sønderborg er det besluttet at opføre ét højteknologisk renseanlæg. En omfattende undersøgelse af forskellige scenarier har vist, at det både økonomisk og renseteknisk er mest attraktivt.

Det nye renseanlæg vil ikke bare leve op til fremtidens stadigt skærpede krav til udledning – det vil vende op og ned på vores måde at tænke bæredygtig rensning af spildevand. Renseanlægget vil være et ressourceanlæg.