Nyt højteknologisk renseanlæg

Sammen om_bedre havmiljø

Miljo Plante Paere Spire

Renere spildevand og bedre havmiljø

Vores renseanlæg i Gråsten, Broager, Himmark og Sønderborg står alle overfor at skulle gennemgå omfattende renoveringer for at kunne leve op til de skærpede krav for udledning.

I stedet for at renovere de fire forskellige anlæg er det besluttet at opføre ét højteknologisk renseanlæg, som fra en central placering i kommunen kan håndtere alt spildevandet. En omfattende undersøgelse af forskellige scenarier har vist, at det både økonomisk og renseteknisk er mest attraktivt.

Når vi bygger et nyt, centralt renseanlæg, kan vi udlede meget mindre i farvandene omkring os og derved leve op til de skærpede krav for udledning. Og økonomisk er det et bedre alternativ, da vi sparer ressourcer på driften af kun ét anlæg frem for fire, og samtidigt sparer ressourcer på vedligeholdelse og renovering i fremtiden ved kun at have ét anlæg frem for fire.

De fire renseanlæg i Gråsten, Broager, Himmark samt Sønderborg bliver på sigt nedlagt, og spildevandet ført til det nye renseanlæg. Der er i øjeblikket ikke planer om at nedlægge Hummelvig Renseanlæg.

Beslutningsprocessen

Du kan læse mere om processen og se aktuelle dokumenter på Sønderborg Kommunes hjemmeside.

Planer for fremtiden

Det nye renseanlæg er en vigtig brik i den grønne omstilling. For at opnå C02-neutralitet i vores infrastruktur og forsyning, skal vi tænke på tværs af sektorer og udnytte energi. Det nye renseanlæg vil vende op og ned på vores måde at tænke bæredygtig rensning af spildevand. Spildevandet fra renseanlægget kan komme til at spille en essentiel rolle i fremtidens energiforsyning på Als, da det er muligt at trække varme ud af spildevandet og overføre det til vores fjernvarmenet. Det rensede spildevand vil også kunne bruges i et Power-to-X anlæg. Derved vil renseprocesserne ikke alene blive effektiviseret, men vi kan også udnytte ressourcerne på tværs af sektorer og vi optimerer og sparer på den måde energi, hvilket er til gavn for os alle.

Spørgsmål om det nye renseanlæg

Hvor skal centralrenseanlægget placeres?

Det er planen at opføre det nye centralrenseanlæg ved Kær Vestermark, nord for Sønderborg. Placeringen er nøje udvalgt under hensyntagen til en lang række faktorer, bl.a. afstand til bebyggelse og naturområder, jordbundsforhold, robusthed af recipient til det rensede spildevand, og mulighed for afsætning af varme.

Bliver det synligt i landskabet?

Renseanlægget kommer ikke til at have høje bygninger og der placeres en jordvold om anlægget, så det ikke bliver synligt i landskabet. I baggrunden af billedet ses kraftvarmeværket, som ligger ved siden af det nye renseanlæg.