Regnvandsbassiner

Sammen om_bedre havmiljø

Regnvandsbassiner aflaster kloakkerne

Klimaeksperter forventer, at vejret i Danmark bliver mere ekstremt med vådere vintre og somre med kraftigere byger, der kan forårsage oversvømmelser og voldsomme skader på bygninger, veje og afgrøder. Det er derfor vigtigt, at vi udvikler nye metoder, så vi kan tilpasse os klimaforandringerne.

En af metoderne til at begrænse oversvømmelserne og skaderne er ved etablering af regnvandsbassiner.

I SONFOR har vi i dag 100+ regnvandsbassiner, og planen er at etablere mange flere.

Når vi opsamler regnvandet i vores regnvandsbassiner, kan vi undgå, at der ved kraftige regnskyl kommer oversvømmelser i kloakkerne, hvor spildevandet bliver ledt ud til åer og søer. Regnvandsbassinerne er designet til at opsamle regnvandet, rense og forsinke det, inden det bliver ledt videre ud i åer og søerne.

Mere plads til naturen

Vores regnvandsbassiner ligger mange forskellige steder rundt omkring i Sønderborg Kommune. Vi vil gerne give naturen mere plads, og derfor har vi sået forskellige engblandinger på arealet rundt omkring bassinerne, så området bliver mere attraktivt for bier, insekter og sommerfugle. På den måde kan naturen slå sig løs, og vi bidrager til en øget biodiversitet.