Mod en sammenkoblet fremtid

I SONFOR hæver vi vores ambitioner

SONFOR strategi 2024 – 2034

Vores virksomhedsstrategi for 2024 er blevet til i en tid, hvor verden har fået øjnene
op for den afgørende rolle, som forsyningsselskaber spiller i
den grønne omstilling og i et bæredygtigt samfund. Det giver
os både et ansvar og et mandat til at skabe forandringer.


I SONFOR vil vi hæve vores ambitioner ved at udvide vores
fokus fra forsyningssikkerhed til udvikling af fremtidssikre
infrastrukturer, der gavner både lokalsamfund, klima og miljøet.


Det vil vi gøre ved at samarbejde med andre om at finde
innovative løsninger, fordi vi tror på, at sammenkobling og
deling af viden fører os længere sammen, end vi kan komme
hver for sig.

Ambitioner

Vi har sat barren højt for os selv i SONFOR i de kommende 10 år. Vi har opstillet tre langsigtede mål, som vi kalder vores ambitioner:

Gør til virkelighed

Positiv påvirkning

Vedvarende ansvar

1. Gør til virkelighed

Denne ambition er handlingsorienteret,
og viser, at vi fører drømme og mål ud i livet
.

Vores viden og faglighed forpligter. Derfor går vi forrest og omsætter hver dag visioner og ambitioner til bæredygtige løsninger og fremsynede valg. Vi bygger infrastrukturer, der er nerven og fundamentet i samfundet, og vi sætter handling bag et sektorkoblet samfund. Vi skaber nye koblinger og stærke samarbejder, der sætter den grønne dagsorden. Når vi beslutter noget, så eksekverer vi, og vi sætter handling bag vores ord.

I 2034 har vi opnået:

 • at vores processer og ydelser er effektiviseret med 30%
 • at vores produktion er 100% grøn og fleksibel
 • at implementere en banebrydende rensestruktur, der beskytter og forbedrer havmiljøet
 • at systemydelser er en integreret del af vores forretning
 • at vores infrastrukturer og services er udviklet, udbygget og sektorkoblet, så nye kundebehov er dækket
 • at minimum tre restprodukter er blevet til nye ressourcer i andre værdikæder

2. Positiv påvirkning

Denne ambition fortæller, at vi vil bidrage med
mere, end vi tager – vi giver tilbage til samfundet
.

Vi påvirker miljøet, vores omverden og hinanden positivt i alt, hvad vi gør. Vi vil være bedre end bæredygtige og give naturens elementer videre – i kredsløbet og til de næste generationer – i bedre stand, end da vi selv fik dem. Derfor handler vi altid med omtanke for helheden og for at styrke de kredsløb, som vi er en del af.

I 2034 har vi opnået:

 • at vi har implementeret biodiversitetstiltag på alle vores ejendomme og arealer
 • at hele vores virksomhed og anlægsmasse er fremtids- og klimasikret
 • at vi producerer mere vedvarende energi, end vi selv forbruger
 • at vores samlede udledning er positiv
 • at vi sikrer, at private aktører kan indgå i udvidede samarbejdsaftaler med SONFOR
 • at vi deler vores viden, anlæg og infrastruktur med omverden og indgår i forpligtende partnerskaber med forsknings- og uddannelsesinstitutioner (f.eks. uddannelsesaftaler og forskningsprojekter)

3. Vedvarende ansvar

Denne ambition viser det ansvar, som vi påtager os og varetager med stor omhu.

Hvor vi handler, spildes der ikke. Vi tager ansvar for vores forbrug af planetens knappe ressourcer frem for at sende regningen videre til fremtiden. I stedet skaber vi mere værdi for mennesker, virksomheder og natur med færre ressourcer og sikrer optimal og bæredygtig ressourceudnyttelse – både af naturens og vores økonomiske ressourcer. Vi tager ansvar for at få mere ud af den samme krone.

I 2034 har vi opnået:

 • at hele vores vandkredsløb er 100% sikret og bæredygtigt udnyttet
 • at vi er fossilfri i alle vores værdikæder
 • at regningen for vores infrastruktur ikke sendes videre til kommende generationer, hverken økonomisk eller miljømæssigt
 • at vi er certificeret til de højeste standarder i branchen

Sammenkobling

Med denne strategi ændrer vi retningen for SONFOR. Mens vi fortsat vil opretholde forsyningssikkerhed, er vores perspektiv blevet bredere. Vi tror på, at vi når mere og bedre resultater i samarbejde med andre, og derfor vil vi søge partnerskaber med andre, så potentialer for at koble sig sammen både skabes og udnyttes.

Vi kan åbne døre for andre aktører i vores lokalområde. Vi forpligter os til at sikre, at den nødvendige infrastruktur er tilgængelig i takt med væksten i vores byområder. Sammen med andre kan vi igangsætte initiativer, og vi kan styrke vores fælles viden til gavn for os alle.

Vores fælles ansvar i SONFOR er nu at forme denne fremtid sammen med vores partnere og samfundet, og bygge broer mellem vores visioner og virkeligheden.