Guderup Genbrugsplads

Smedevænget 3, Guderup – 6430 Nordborg

Affaldstyper på Guderup Genbrugsplads
Genanvendelse
Akkumulatorer Gips Pap Tegl og beton
Autoruder Jern og metal Plastdunke af PE og PET Telefonbøger
Aviser og ugeblade Have- og grenaffald til kompost PP og PS plast Trykflasker
Bøger Hvid sanitet Plastfolie Træ
Dæk Jord PVC Tøj
Flasker Kabelskrot Stort plast Vinduer i rammer
Forbrænding
Madrasser og tæpper Småt brændbart Stort brændbart
Specialbehandling
Belysning Farligt affald Imprægneret træ Skærme og monitorer
Små husholdningsapparater Store husholdningsapparater
Deponi
Deponi Eternit