Vandledninger på offentlig areal

Er du i tvivl om, du har vandrør eller -ledninger på offentlige arealer, kan du kontakte os

Vandledninger på offentligt areal

Er du i tvivl om, hvor dine vandrør og -ledninger er placeret, kan vi hjælpe dig med tegninger.

Vi har dog kun adgang til oplysninger om rørføringen på offentligt areal.

Du kan kontakte os på info@sonfor.dk eller telefon 88 43 53 00.

Kloakrør

Skal du bruge tegninger over kloakledninger på din grund, kan du søge dem på borger.dk – her logger du på med NemID.

Alternativt kan du kontakte Sønderborg Kommunes Byg og Bolig afdeling på tlf. 88 72 40 82 eller på mail byg-bolig@sonderborg.dk.