Vandledninger på offentlig areal

Er du i tvivl om, du har vandrør eller -ledninger på offentlige arealer, kan du kontakte os

Vandledninger på offentligt areal

Er du i tvivl om, hvor dine vandrør og -ledninger er placeret, kan vi hjælpe dig med tegninger.

Vi har dog kun adgang til oplysninger om rørføringen på offentligt areal.

Du kan kontakte os på info@sonfor.dk eller telefon 88 43 53 00.

Kloakrør

Skal du bruge tegninger over kloakledninger på din grund, kan du kontakte Sønderborg Kommunes Byg og Bolig afdeling på tlf. 88 72 40 82 eller på mail byg-bolig@sonderborg.dk.