Har du brug for støtte til din grønne idé?

Vi støtter gode, lokale kræfter og ildsjæle, der ligesom os vil gøre en forskel for miljøet

Har din grønne idé brug for en sponsor?

I Sønderborg Forsyning vil vi gerne understøtte og samarbejde med lokale kræfter og ildsjæle i at gøre en forskel for miljøet. Derfor uddeler vi to gange årligt sponsorater til arrangementer, events eller gode initiativer, som berører et eller flere af vores kerneområder: Drikkevand, Spildevand, Affald/Genbrug og Fjernvarme.

Det er vigtigt for os, at sponsoraterne er med til at øge kendskabet til og synligheden af Sønderborg Forsyning blandt vores kunder.

Se hele dokumentet om vores Sponsorpolitik

Ansøgningsformular

Kriterier

Arrangementer, der søges sponsorstøtte til, skal som minimum berøre ét af Sønderborg Forsynings 4 kerneområder; vand, spildevand, affald/genbrug eller fjernvarme.

Arrangementet skal være offentligt eller tilgængeligt for et bredt publikum.

Umiddelbart efter arrangementets afholdelse forpligtes modtageren af sponsorstøtten at give Sønderborg Forsyning en opfølgning. Dette kan ske enten skriftligt med en kort beskrivelse og billeder fra arrangementet eller via telefon til formidleren.

Sponsorstøtte gives alene til formål, hvor der vil være en modydelse i form af øget synlighed af Sønderborg Forsyning, f.eks. via skilte, veste og lignende.

Sponsorstøtten forpligter derfor til, at der ved arrangementet opstilles et skilt med teksten ”Arrangementet er støttet af Sønderborg Forsyning”, eller at der bæres refleksveste med teksten ”I samarbejde med Sønderborg Forsyning” – som udleveres af Sønderborg Forsyning og tilbageleveres til Sønderborg Forsyning igen efter arrangementet.

Er synligheden i form af tryk på f.eks. veste, så skal alle tryk med Sønderborg Forsynings logo ske efter trykfiler fra Sønderborg Forsyning og alle farvekoder respekteres. Placering af tryk mv. skal ske i samarbejde med Sønderborg Forsyning.

Der udleveres trykfiler med Sønderborg Forsynings logo. Grafisk udarbejdelse af andre trykydelser er ikke indeholdt i sponsorstøtten

Tilbage til ansøgningen