Custom Featured Image

Vi holder øje med kloaknettet

Vi foretager jævnligt TV-inspektion i kloaknettet - og det kan få betydning for dig

Vedligeholdelse af kloakledningerne

Vi foretager med jævne mellemrum TV-inspektion af hoved-kloakledningerne. Det gør vi for at sikre, at kloakledningerne fungerer, som de skal, så der ikke forekommer oversvømmelser. Ved oversvømmelser vil fortyndet spildevand rende over fra kloakkerne og potentielt ende ude i nært omliggende vande.

TV-inspektionerne giver os vigtige informationer om kloakledningerne – deres generelle tilstand og evt. behov for renovering.

Inden vi kan foretage TV-inspektionen, er det nødvendigt at spule kloakledningerne. Når vi spuler, kan der opstå et tryk, og det kan i visse tilfælde forårsage lugtgener og vand på gulvet i badeværelserne hos beboerne i områderne.

Undgå lugtgener og vand på gulvet

Hvis du bor i et område, hvor vi foretager TV-inspektion og spuling af kloakledningerne, vil du få direkte besked senest to dage før, vi går i gang.

Både lugtgener og vand på gulvet er nemlig nemme at undgå:

  1. Afdæk alle håndvaske og gulvafløb med f.eks. en gulvklud og anbring en tung genstand ovenpå.
  2. Læg f.eks. en gulvklud hen over toilettet, slå brættet ned og anbring en tung genstand ovenpå toilettet.

Du kan stadig bruge dit toilet, afløb og din håndvask som normalt – bare du er opmærksom på at dække dem til igen, når de ikke længere er i brug.

Hvis kloakrøret er ødelagt

Hvis det gamle rør er ødelagt, kan vi skabe en ny kloakledning inden i røret, ved at foretage en strømpeforing. Det betyder, at vi undgår at grave gaden op.

Når vi foretager en strømpeforing, indfører vi en ‘strømpe’ af f.eks. polyester, filt eller glasfiber i de eksisterende kloakledninger. Strømpen har en indvendig ‘ballon’, som bliver pustet op, når strømpen er på plads. På den måde bliver strømpen presset helt ud mod den gamle kloakledning og formet, så den passer helt perfekt.

Når strømpen er hærdet, kan vi trække ballonen og det øvrige udstyr ud af kloakledningen. Nu er kloakledningen (næsten) så god som ny – og kan uden problemer fungere de næste 50-100 år.

Først er vi nødt til at højtryksspule kloakledningen

For at vi kan gøre kloakledningerne klar til strømpeforingen, skal de højtrykspules først. Det kan betyde, at du vil opleve lugtgener, og der kan komme vand op gennem dit toilet, gulvafløb, håndvask eller badekar.

Sådan undgår du gener:

Hvis du på din grund har en brønd med adgang til kloakken (skelbrønd)– kan du sørge for at skabe udluftning i brønden, f.eks. ved at løfte dækslet, så der ikke kan opstå over- eller undertryk.

Husk afspærring, så du undgår ulykker.

Hvis din skelbrønd ikke er tilgængelig, skal du afdække dine afløb.

Sådan gør du:

  • Læg en gulvklud over toiletkummen, slå låget ned og stil noget tungt ovenpå, f.eks. en spand med vand eller nogle bøger.
  • Afdæk alle afløb (gulvafløb, håndvask, badekar, køkkenvask osv.) med en fugtig klud og stil noget tungt ovenpå.

Når vi er færdige med at højtryksspule, er det en rigtig god idé at efterfylde alle afløb med vand. Vandlåsene kan nemlig være tomme, og det kan skabe lugtgener.