Custom Featured Image

Pas på dit afløb

Pas på dit afløb, og undgå oversvømmelse og andre skader

Dit afløb tåler ikke alt

Når du passer på dit afløb, er du med til at sikre, at vores systemer fungerer som de skal. På den måde undgår du propper i dit afløb, og vi kan rense dit spildevand uden problemer ude på vores renseanlæg. Når vores systemer fungerer som de skal, kan vi også undgå oversvømmelser. Ved oversvømmelser vil fortyndet spildevand rende over fra kloakkerne og potentielt ende ude i nært omliggende vande.

Hvis du smider alt ned i toilettet, kan det sætte sig fast ude i vores pumpestationer eller på vores renseanlæg, og skade vores systemer, så vi har sværere ved at rense spildevandet.

Hvad må komme i hvor?

Hvad må komme i toilettet?

Kun to ting må komme i dit toilet:

  1. Det, der kommer ud af kroppen
  2. Toiletpapir

Hvad må ikke komme i toilettet?

Hår, vatpinde, vådservietter, kemikalier og medicinrester.

Hår fra børsten samler sig i store hårbolde, som blokerer afløbet samtidig med, at mange andre ting kan sætte sig fast i håret. Hår skal derfor i skraldespanden.

Vatpinde skal også i skraldespanden – de bliver nemlig heller ikke opløst, men risikerer at sætte sig fast og stoppe afløbet.

Vådservietter, som man typisk bruger til babyer, er fremstillet af fibre, der danner propper og som kun langsomt bliver opløst. Derfor skal vådservietter i skraldespanden og ikke i toilettet.

Kemikalier er farligt affald – og derfor skal du aflevere dem på genbrugspladsen.

Medicinrester skal du altid aflevere på apoteket.

Håndvasken

Hvis du hælder fedt fra pander og gryder i vasken, risikerer du mere end bare et stoppet afløb:

Fedtet lugter og tiltrækker nemlig rotter – mere fedt, flere rotter. Fedt danner også svovlbrinte i kloaksystemet, som kan være skyld i, at især betonledninger bliver ødelagte.

Alt efter hvilken form for fedtstof, du har brugt til madlavningen, kan du gøre følgende:

Smør og margarine

  1. Lad fedtstoffet størkne, så det bliver til en fast masse – f.eks. ved at det står i panden eller gryden.
  2. Tag et stykke køkkenrulle og tør fedtet af panden/gryden med papiret.
  3. Smid fedtet og papiret i skraldespanden.

Olie

Olie størkner ikke efter brug, så her kan du med fordel gøre følgende:

  1. Lad olien køle af.
  2. Hæld den brugte olie i en gammel mælkekarton og luk den til.
  3. Smid kartonen med olien i skraldespanden.