wediplade

Wediplade

I dit
hjem
På genbrugs-pladsen

Wediplade

Hvor skal det hen?

Wediplader består af flere forskellige materialer, der ikke kan adskilles, og derfor kan vi desværre ikke genbruge dem.

Små stykker wediplader kan du derfor aflevere på genbrugspladsen i containeren til i Rest efter sortering, mens større stykker skal til Polstrede Møbler.


Vær opmærksom på

Er dine materialer egnet til genbrug har vi på vores genbrugsplads på Nørrekobbel et byggemarked, hvor du kan aflevere dine materialer.


Hvad sker der med affaldet?

Indholdet af containeren “polstrede møbler” bliver sammen med indholdet fra “Rest efter sortering” kørt til forbrænding.

Indholdet af din restaffaldsbeholder bliver afleveret på forbrændingsanlægget. Energien fra forbrændingen bliver anvendt til produktion af el og varme.


Featured Image

Sorteres til

I dit hjem
På genbrugspladsen